Jaarverslag 2003 Molenstichting Alkmaar en Omstreken

 

In het jaar 2003 vergaderde het bestuur van de Stichting 10 maal. Op 6 januari werd er overleg gepleegd met de werkgroep AMV. De donateursavond werd gehouden op 8 april. Naast het bestuur en werkgroepleden bezochten vierentwintig donateurs deze avond.

 

Op 8 april overleed een der oprichters van de voormalige Alkmaarse Molenvereniging en ons werkgroeplid de heer Klaas van Lienen. Alle molens in de omgeving stonden in de rouw. Op de donateursavond werd stilgestaan bij zijn overlijden.

Jan Jansen had namens het waterschap zitting in ons bestuur. Aangezien hij niet gekozen werd in het bestuur van het Waterschap stelde hij zijn plaats beschikbaar en verliet in november ons bestuur.

 

Studenten van de Hogeschool voerden een onderzoek uit naar het maalcircuit van de Molen C. In januari gaven zij een toelichting hierop.

In februari startte Poland met het molenmakerswerk van de tweede fase van de Molen C. De oude waterlopen werden blootgelegd. Het metselwerk is nog in zeer goede staat. Het gewelf van de voorwaterloop is nog vrijwel compleet aanwezig. Het gewelf van de achterwaterloop was niet meer aanwezig. Dit gewelf werd opnieuw opgemetseld en voorzien van een lage borstwering. De rest van het metselwerk werd gerestaureerd.

Mevrouw Fluitman betrok begin maart de woning in de Molen C. In deze maand werd ook het riet van de kap en een gedeelte van het lijf van de Molen D tegen brand geïmpregneerd.

In april werd, van het Rijk, de goedkeuring van het restauratiebestek van de Ambachtsmolen ontvangen. De noodzakelijke maatregelen kunnen nu worden voorbereid. Het Waterschap stelde, voor de molens in Oudorp, vijf schouwborden beschikbaar.

In mei werd de gemeentelijke subsidie voor het vervangen van het riet van de Ambachts­molen toegekend. Herstel gaat in de zomer van 2004 plaatsvinden. De bouwvergunning voor de nieuwe schuur van deze molen werd tevens verleend. De werkzaamheden hieraan startten na de zomer.

De vergunningen voor de aanleg van het maalcircuit van de Molen C zijn in augustus ver­leend.

Een gedeelte van het riet van de kap van de Molen D en de gehele Molen E werden in de draden gezet.

Ook de molens moeten voldoen aan de ARBO. In september vond er een voorlichtingsavond over de te volgen procedure plaats. Van den Nieuwendijk volgde hiervoor een cursus.

Voor de uitbreiding van de schuur van Molen D werd medio december bouwvergunning aangevraagd.

Tom Kreuning gaat met Jan Klaver de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren.

 

Aan de molen B is het reguliere onderhoud uitgevoerd.

Aan de Bosmolen zijn, ter voorbereiding van de tweede fase van de restauratie in 2004, een aantal werkzaamheden uit het restauratiebestek door Peter Heere uitgevoerd.

Aan het eind van het verslagjaar is de schuur van de Ambachtsmolen, door veel zelfwerk­zaamheid van Han Kuijper, vrijwel voltooid.

Aggie Fluitman vordert met de werkzaamheden aan de woning in de molen C.

De staat van onderhoud van de molen E blijft slecht. Door de genoemde werkzaamheden aan het rietdek is verder verval niet te verwachten. Door de goede zorgen van Arie Schoenmaker en Peter Heere staat de molen er desalniettemin netjes bij.

De Ambachtsmolen blijft ons zorgen geven. Door het zeer slechte rietdek is het niet denkbeel­dig dat de houtconstructie blijvende schade oploopt. De vervanging van het rietdek vindt hopelijk in 2004 plaats.

 

Tenslotte werden de molens ook gebruikt waarvoor zij gemaakt zijn, het uitmalen van water, en het draaien. In totaal maakten onze molens bijna 1.200.000 omwentelingen. Ook dit jaar kwam Arie Groot van molen B uit de bus met het hoogste aantal omwentelingen van ruim 470.000,  nu direct op de voet gevolgd door Tom Kreuning van molen D met bijna 450.000 omwentelingen. Fantastisch. Al dit malen/draaien leverde de molenaars voor de onderhouds­pot ruim EUR 6.500,-- op.