Jaarverslag 2004 Molenstichting Alkmaar en Omstreken

 

Tot 25 december leek 2004 voor de molenstichting een zeer goed jaar te zijn. De tweede fase van de  restauratie van de Bosmolen op tijd afgerond, door subsidie-toekenning het begin van de restauratie van de Ambachtsmolen en de afronding van de restauratie van Molen C. Terwijl er werd nagedacht over de opening besliste het lot anders, op eerste kerstdag in de vroege ochtend brandde de molen vrijwel geheel af. Mevrouw Fluitman heeft een manmoedige poging gedaan het vuur te blussen, waardoor haar gehele inboedel verloren is gegaan. Haar handelswijze verdient ons respect.

 

In het jaar 2004 vergaderde het bestuur van de stichting 12 maal, één vergadering was gewijd aan de brand van de Molen C. Eenmaal kwam het bestuur in klein comité samen. De donateursavond werd gehouden op 8 april. Op 1 december vond, in de nieuwe schuur van de Ambachtsmolen een overleg tussen bestuur en molenaars plaats.

 

Ter vervanging van de heer J. Jansen werd, namens het Hoogheemraadschap, de heer J. Wentink (Hoogheemraad) benoemd in ons bestuur.

Op 18 mei overleed Gerrit Moejes, tijdens zijn werkzame leven, molenmaker te Oudorp. In deze functie heeft hij gedurende vele tientallen jaren onderhoud en restauraties uitgevoerd aan vele molens in Alkmaar en wijde omgeving. Een van zijn grootste klussen was na 35 jaar stilstand de draaivaardige restauratie van de Robonsbosmolen. Het door hem aangebrachte haspelwiekenkruis is uniek in de wereld. Ook onze molens in Oudorp heeft hij gedurende vele jaren onderhouden. Alle molens in de omgeving stonden in de rouw. In de vergadering van juni is stilgestaan bij zijn overlijden.

In het verslagjaar zijn diverse pogingen ondernomen om met de eigenaar van het molenrestant te Egmond aan den Hoef tot een overname te komen. De eigenaar wil bij eventuele overdracht een aantal toezeggingen van de gemeente Bergen. Overname is in principe mogelijk, echter de vraagprijs is veel te hoog en de gevraagde toezeggingen niet consistent.  

 

In januari is een gedeelte van de rijkssubsidie voor de restauratie van de Ambachtsmolen verstrekt.  De opdracht voor de eerste fase van de restauratie van de Ambachtsmolen (totale vervanging van het rietdek en het hiermee samenhangende timmerwerk) werd aan rietdekker Kleinjan en molenmaker Poland gegeven.

Nieuwe wervingsfolders zagen het licht.

In februari besteedden de media uitgebreid aandacht aan ons. Het optreden van de familie Schoenmaker in diverse NOS-journaals was legendarisch.

In maart werd, ter voorbereiding van het maalcircuit van Molen C, aan de nutsbedrijven opdracht gegeven de kabels- en leidingen op het molenerf om te leggen. Tevens kreeg Poland opdracht voor het draaivaardig restaureren van de Ambachtsmolen.

De donateursavond op 6 april werd redelijk bezocht en door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.

De Bosmolen werd eindelijk aangesloten op het aardgasnet.

In juni werd de subsidiabiliteit (goedkeuring restauratie) van Molen E vastgesteld. Het wachten is nu op de daadwerkelijke subsidie.

Er werd een nieuwe beschoeiing in de achterwaterloop van de Bosmolen gezet en de vijzel werd drooggezet, geïnspecteerd en meermalen geteerd.

In juli werd begonnen met het herstel en het vervangen van het rietdek van de kap van de Ambachtsmolen.

In augustus werd, in verband met drukke werkzaamheden van de beide restauratiebedrijven, besloten het verdere herstel van het achtkant en het rietdekken van de Ambachtsmolen te verschuiven naar april 2005.

In september werden door rietdekker Pelt de drie oude velden van de Bosmolen in de draden gezet.

In oktober volgden zeven velden van Molen B en werd het gaande werk in Molen C geplaatst.

In november volgde de afwerking van de vijzel van Molen C en werd de opdracht voor de aanleg van het maalcircuit van deze molen gegund aan Van der Oord.

 

Dit brengt ons bij het vrijwel volledig afbranden van de Molen C in de vroeg morgen van de eerste kerstdag 2004. Op deze dag en direct daarna zijn alle mogelijke besluiten genomen en activiteiten ontplooit om het materiële en emotionele verlies zoveel als mogelijk te beperken. Tijdens deze periode hebben wij veel ondersteuning ondervonden van diverse personen en organisaties. Hiervoor spreken wij onze oprechte dank uit.  

 

Onderhoudoverzicht 2004

 

Aan de Bosmolen zijn, door Peter Heere, tijdens de restauratie, diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

 

Het riet van 7 velden van de molen B is in de draden gezet. Arie Groot heeft de gehele molen geteerd.

 

Binnen de restauratie van de molen C zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Mevrouw Fluitman heeft de woning op de begane grond vrijwel voltooid.

 

De uitbreiding van de schuur van molen D is door Tom Kreuning afgerond. Aan de molen zelf is klein onderhoud verricht.

 

De kap van molen E is polymeerchemisch hersteld. De bovenas is weer op de juiste plaats teruggezet. Door de inzet van Peter Heere is veel geld bespaard. Door het teerwerk van Schoenmaker aan molen en de schuur staat alles er weer netjes bij.

 

Binnen de restauratie van de Ambachtsmolen zijn diverse onderhoudswerkzaamheden in de kap uitgevoerd. Han Kuijper heeft de bouw van de schuur voltooid. 

 

Tenslotte werden de molens ook gebruikt waarvoor zij gemaakt zijn, het uitmalen van water, en het draaien. In totaal maakten onze molens bijna 1.300.000 omwentelingen. De “strijd” tussen Arie Groot en Tom Kreuning haalt nu zelfs de media. In de Molenpost heeft u kennis kunnen nemen van de tactiek van de molenaars. Dit jaar kwam Tom Kreuning van molen D uit de bus met het hoogste aantal omwentelingen van bijna 500.000, nu direct op de voet gevolgd door Arie Groot van molen B met bijna 490.000 omwentelingen. Al deze omwentelingen leverden de onderhoudspot ruim EUR 6.500,-- op. Waarvoor dank.