Jaarverslag 2005 Molenstichting Alkmaar en Omstreken

 

Algemeen

Om maar meten te beginnen met het goede nieuws. In oktober 2005 is het restauratiebestek voor de Molen C door de verzekeringsmaatschappij goedgekeurd en zijn de verzekeringsgelden toegezegd. Op grond van dit bestek is Molenmakerij Poland uit Broek op Langedijk verzocht de molen te restaureren. Poland is hiertoe bereid. Op 23 december is hem opdracht gegeven. In de opdracht is mede vastgelegd dat de molen, volledig maalvaardig, voor 1 maart 2007 wordt opgeleverd.

Ander goed nieuws is de draaivaardige oplevering van de Ambachtsmolen eind september. Na bijna 65 jaar draaide deze molen weer voor het eerst.

 

In het jaar 2005 vergaderde het bestuur van de stichting 10 maal. Tweemaal kwam het bestuur in klein comitť samen. De donateursavond werd gehouden op 8 april. Op 28 november vond, in de schuur van de Ambachtsmolen, een overleg tussen bestuur en molenaars plaats.

 

In de maartvergadering werd het bestuur uitgebreid met de heer J. Thomas. Hij gaat zich richten op de nieuwe subsidieregeling BRIM.

 

Gedurende de zomerperiode heeft De Vries met de gemeente Alkmaar gesproken over de toekomstige ontwikkelingen tussen de Hertog Aalbrechtweg en de Hoornse Vaart, direct ten noorden van de Molen C en D. De besprekingen hebben ertoe geleid dat de bouw vrijwel geheel gaat voldoen aan ons molenbeleidsplan. Voorzien is een trapvormig gebouw waarvan alleen een deel van het hoogste bouwdeel, te hoog uitvalt. Als compensatie hiervoor wordt de hoogte van de toekomstige bomen vastgelegd en worden de huidige bomen aangepakt. De biotoop commissie van de Provincie en de Werkgroep molenbiotoop van de Hollandsche Molen stemmen met het voorstel in.

 

Op 10 oktober overleed Theo de Munnik, medeoprichter en voorzitter van zowel de Molenvereniging als ook onze Molenstichting. In een tijd dat het molenbeheer nog gelijk stond aan het roeien tegen de stroom in zag De Munnik het belang er reeds van in, en wist veel mensen daar enthousiast voor te maken. Alle molens van de Stichting en vele molens in ons verzorgingsgebied stonden in de rouw. In de vergadering van oktober is stilgestaan bij zijn overlijden.

 

Ook in dit verslagjaar is er, via de heer De Jonge, weer regelmatig contact geweest met de eigenaar van het molenrestant te Egmond aan den Hoef. Inmiddels is ook de gemeente bereid mee te denken en heeft de eerste voorbereidende stappen genomen. Alle partijen zijn er van doordrongen dat de tijd nu toch echt begint te dringen.††

 

Het jaar rond

In januari is door Poland de Molen C onttakeld en is de kap afgenomen.

In februari is de Molen C leeggehaald en is het achtkant schoongestraald, de Ambachtsmolen is aangesloten op de riolering.

In maart wordt, met behulp van de heer Keunen van de Rijksdienst voor de monumentenzorg, de eerste versie van het restauratie bestek van de Molen C opgesteld.

De donateursavond op 5 april word redelijk bezocht en door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.

Van der Oort plaatst, bij de Molen C de beschoeiing van de achterwaterloop en graaft deze open. Na 64 jaar staat er weer water op de vijzel.

In juni wordt de tweede versie van het bestek van de Molen C naar de rijksdienst gestuurd. Het vernieuwen van het riet van het achtkant van de Ambachtsmolen neemt een aanvang. Op 15 juni vindt er, in combinatie met Landschap Noord-Holland, een open dag bij de Ambachtsmolen plaats. Het is een groot succes. Op deze open dag worden wij benaderd door mevrouw Olsthoorn. Zij wil ons ondersteunen met de publiciteit.

In augustus vervangt Heere twee kuipstukken van de Bosmolen en wordt een aanvang gemaakt met het herstel van het wiekenkruis van de Ambachtsmolen.


In september wordt bekendgemaakt dat er twee verdachten van de brandstichting van 2004 en twee verdachten van de brandstichting in 1999 zijn aangehouden. Aan de kap van Molen B wordt groot onderhoud uitgevoerd. Ter voorbereiding van het onderhoud aan het kruiwerk van Molen E wordt door Peter Heere de kap op klossen gezet. Op 23 september heeft de Ambachtsmolen proefgedraaid. De feestelijke afronding van de eerste fase van de restauratie wordt op 28 september, in aanwezigheid van de burgemeester, mevrouw van Rossum, gevierd. Na 65 jaar draait de Ambachtsmolen weer.

In oktober wordt het restauratiebestek van de Molen C door de verzekeringsmaatschappij goedgekeurd.

In november wordt de beslissing genomen om Poland uit Langedijk de opdracht te geven de Molen C, wederom, te laten restaureren. Op grond hiervan worden de benodigde vergunningen aangevraagd.

Tenslotte krijgt Poland op 23 december opdracht de Molen C, opnieuw, te restaureren.

 

Onderhoudoverzicht 2005

De molenaars hebben, zoals gebruikelijk weer veel teer-, schilder- en timmerwerk aan de molens uitgevoerd.

 

Aan de Bosmolen zijn, door Peter Heere, twee kuipstukken vervangen en diverse andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

 

Aan de molen B heeft herstel aan de kap en het kruiwerk plaatsgevonden.

 

Van de molen C is de instroom naar de achterwaterloop opengegraven en van een schoeiing voorzien. Tevens is de oplegging van de kroosbrug en debevestiging van het krooshek gerealiseerd.

Aan de molen D zijn diverse kleine onderhoudklussen uitgevoerd. Zo is de molen weer voorzien van goten en fraaie, houten, regenpijpen.

 

Van de molen E is de restauratie van het kruiwerk voltooid. Er zijn platen op de kruivloer en de overring geplaatst, zodat de molen, na rechtgezet te zijn, weer eenvoudig op de wind gezet kan worden.

 

Voor de Ambachtsmolen is het onderhoudsbudget gebruikt voor het aanbrengen van een nieuwe vloer voor de eerste verdieping.

 

Maal- en draaipremieregeling

Onze molens hebben ook in 2005 weer hun rondjes gedraaid en laten zien waar ze goed in zijn. Voor het eerst sinds 65 jaar was ook de Ambachtsmolen weer van de partij. Tussen de opening op 23 september en 31 december heeft Han Kuijperruim 60.000 omwentelingen gemaakt.

In totaal maakten de vier draai-/maalvaardige molens bijna 1.090.000 omwentelingen.

Kwam vorig jaar Tom Kreuning van molen D uit de bus met het hoogste aantal omwentelingen, dit jaar wordt deze eer opgeŽist doorArie Groot van molen B met bijna 493.000 omwentelingen. Al met al leveren deze omwentelingen de onderhoudspot ruim Euro 6.000,-- op. Molenaars dank voor jullie inzet.