De strijkmolen C van de Zes Wielen te Alkmaar/Oudorp
eigendom van de Molenstichting Alkmaar


Gegevens over deze molen zijn te vinden onder de volgende links:
Het Molenbestand van De Hollandsche Molen
De Nederlandse Molendatabase

Website van de molen (tot dec. 2004)

3 mei 2008
foto Eric Zwijnenberg

Nieuws over deze molen (het nieuwste nieuws staat bovenaan).
Verderop op deze pagina staat een groot aantal foto's van de molen in "thumbnails" die u aan kunt klikken.

Stand van zaken juni 2009
De restauratie is gereed. Ook het interieur is klaar. Aggie Fluitman heeft weer haar intrek genomen. Molen C is de enige strijkmolen van onze stichting die weer geheel maalvaardig is. De oude situatie waarbij de molen het water van de Raaksmaatsboezem naar de Schermerboezem maalde bestaat natuurlijk niet meer, de molen maalt nu in een circuit.

Stand van zaken april 2008: (foto's en tekst van Andreas de Vos)
Het zal niemand ontgaan zijn dat de restauratie van Molen C na de brand van december 2004 inmiddels ver gevorderd is. De molen is maalvaardig en het werk aan de inrichting is in een vergevorderd stadium. Op zaterdag 15 maart 2008 werd om de molen door de molenaar Aggie Fluitman en enkele hulpvaardige vrijwilligers (buurman Tom Kreuning van de D en de molenaars in opleiding J. van Wonderen en R. van den Aakster hard gewerkt aan een veiligheidshek rond de molen. Molenmakersbedrijf Kistemaker werkt aan de inrichting van de molen. Bijgaande foto’s van Andreas de Vos geven een kleine blik naar binnen.


De woonkamer vanuit het achterhos

Vijzelwiel en onderbonkelaar vanuit het achterhos.
Er komen nog deuren voor de wielen.

Woonkamer met bedsteewand (bedstee met kastje).
Deze bedstee is nu een ondiepe kast, daarachter een inloopkast vanuit de keuken (voorhos).
Van origine was dit een grote bedstee onder de trap.

De andere kamer die is gekomen nadat de molen vervijzeld is.
Deze ruimte werd vroeger ingenomen door het scheprad en de wielen.

Slaapkamer op de tussenzolder

De achterwaterloop met kroosbrug en krooshek.

Op 15 maart 2007 werd de kap geplaatst:

Over molen C kunt u een heleboel te weten komen via de website van Aggie Fluitman: www.molenc.nl. U treft er veel foto's aan van de restauratie en een compleet dagboek van haar over de eerste restauratie van de molen tot....op eerste kerstdag 2004, toen opnieuw brand ontstond. Nu bleef niet meer dan een geblakerd karkas over. De molenstichting en de bewoonster kunnen weer van voren af aan beginnen! Bijna een jaar bleek nodig voordat de molenmaker opdracht kon krijgen om de molen te herbouwen. Eerst namen de opruimingswerkzaamheden veel tijd in beslag. De molen moest onttakeld worden, het achtkant moest gestraald worden, en met name de verbindingen tussen de verschillende balken moesten goed bekeken worden om inzicht te krijgen in de mate van aantasting door het vuur. Pas toen kon begonnen worden aan het opstellen van het bestek. Dat is een tijdrovend werk geworden omdat het diverse malen door ons en door de rijksdienst bekeken en becommentarieerd moest worden. Pas daarna kon de verzekeringsmaatschappij het schadebedrag vaststellen. Toen waren inmiddels 10 maanden verstreken! Gelukkig had de stichting de molens tegen herbouwwaarde verzekerd, en ook was recentelijk de molen getaxeerd. Van de uitkering kunnen molen, interieur en schuur dus worden hersteld. In december 2005 kon molenmaker Poland uit Broek op Langedijk de opdracht tot herstel krijgen.
Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden van start gegaan. Van het achtkant is veel minder over dan na de eerste brand. Erg veel veldkruisen en korbelen moeten worden vernieuwd.

In maart 1999 werd molen C voor de eerste maal in brand gestoken. Een zwaar geblakerd achtkant bleef over. Of de daders of dadertjes werden opgepakt is nog steeds onduidelijk. Er zijn wel namen aan de politie doorgegeven. De provincie heeft de molens gelukkig goed verzekerd. De brand brengt de onderhandelingen tussen de provincie en de Molenstichting Alkmaar in een stroomversnelling. Gedeputeerde Staten besluiten dat de in gang gezette restauraties van de molens door de provincie niet worden voltooid, maar dat de molens, met een bruidschat, in de huidige staat worden overgedragen. Dit naar aanleiding van de nodige kritiek op het restauratiebeleid van de provincie. Molenstichting Alkmaar wordt in 2000 eigenaar van de molens van de Zes Wielen en de molen achter Oudorp.
Molen C wordt door de molenstichting geheel hersteld en in 2004 maalvaardig gemaakt. Omdat de Raaksmaatsboezem niet meer bestaat kan de molen niet meer zijn oorspronkelijke functie vervullen, en zal hij het water via een circuit uit en weer in de Hoornse Vaart malen. Bewoonster wordt vrijwillig molenaar Aggie Fluitman. Aan het interieur werd nog gewerkt.

Een stukje geschiedenis (opgetekend door Tom Kreuning)
In 1994 verlaat de bewoner van molen C zijn "huis". De molen, dan nog eigendom van de provincie Noord-Holland, komt leeg te staan. Op 1 februari 1995 vindt de eerste provinciale "molentoogdag" plaats, met als klap op de vuurpijl de start van de restauratie van molen C door het strijken van de roeden door gedeputeerde mevrouw van Diepen-Oost. De provincie wil ondanks aandringen van enkele sprekers op de toogdag, nog steeds geen molenaar benoemen. Later dat jaar komt het bericht dat de provincie de molens wil afstoten, nadat ze gerestaureerd zijn. De molens zouden naar een stichting of de gemeente gaan. De drie molens bij Rustenburg worden aan de Schermer Molenstichting aangeboden.
Ondertussen gebeurt er nog steeds niets met molen C. De gestreken roeden liggen in het hoge gras naast de molen. Junks kraken ondertussen het schuurtje bij de molen en er worden verschillende spuiten gevonden. Het schuurtje wordt omgehaald om verdere problemen te voorkomen. Het duurt tot augustus 1996 voor het gevlucht weer op de molen is aangebracht. Het gevlucht dat oorspronkelijk 2 heklatten te kort was (foutje bij het opmeten in de jaren 60) wordt met 4 heklatten per roede verlengd en is nu te lang. Moest voorheen de molenaar een reuze stap doen om op de eerste heklat te komen, thans gaat deze door het gras. Het interieur van molen C wordt door de aannemer in opdracht van de provincie gesloopt en in een container gegooid. De Alkmaarse Molenvereniging alarmeerde de gemeente Alkmaar en er werd een bouwstop afgekondigd. Een klein deel van het interieur kon behouden blijven en wordt overgebracht naar molen D om het bestaande interieur aan te vullen.
Molen C is inmiddels helemaal leeg. De veldmuren zijn gedeeltelijk weggehakt zodat de molen voor iedereen toegankelijk is. De ringleidingen van de bliksemafleider zijn weer aangebracht maar de flexibele kabels van de roede naar de ring ontbreken (nog steeds). Begin 1998 wordt er bij de provincie beslist om de molens eerst over te dragen zodat de nieuwe eigenaar kan restaureren. Met de nieuwe eigenaar wordt de Molenstichting Alkmaar en omstreken bedoeld of de gemeente Alkmaar.

Alle onderstaande foto's zijn thumbnails. Door erop te klikken krijgt u ze vergoot.


Vermoedelijk ca. 1970

De vroegere schuur naast de molen.
Datum van deze en de volgende foto onbekend.

De eerste brand van 6 maart 1999.
's Middags begonnen, terwijl in Amsterdam de algemene ledenvergadering van "De Hollandsche Molen" plaatsvond. Ten tijde van deze foto moest het blussen nog beginnen.

6 maart 1999. Het blussen is begonnen.

Dit bleef over nadat het vuur was geblust. 6 mrt. 1999.

Krantenartikel van de eerste brand van 1999.

17 april 1999. De kap wordt verwijderd.
De molen was toen nog eigendom van de provincie. In 2000 volgde de overdracht, met de uitkering van de verzekeringsgelden, aan de molenstichting Alkmaar, die toen de restauratie ter hand nam. Foto Eric Zwijnenberg.

Het herstel van de kap, 2002
Deze en volgende foto's: EZ

Maart 2002. In het gerestaureerde bovenwiel is nieuw en oud hout broederlijk verenigd. Helaas zou bij de tweede brand dit wiel compleet verloren gaan.

Draaivaardig gereed, feestelijke opening
op 18 maart 2002

Nu volgt het maalvaardig maken. Molenmaker Norbert Poland in de waterloop onder de molen. 2004.

Maalvaardig maken, nieuwe wielen.
Onderbonkelaar en vijzelwiel. 2004

De tweede brand,
1e kerstdag 2004

En dit bleef er over. Kerstmis 2004.... Foto Bart Nieuwenhuijs.


Ook van de prachtige, door Leo Witteman gebouwde schuur, bleef niets meer over. Foto Bart Nieuwenhuijs


Nadat de kap verwijderd is,
22 jan. 2005. Foto Eric Zwijnenberg


maart 2005, alle onbruikbaar
geworden onderdelen verwijderd


Ondertussen gaat het werk voor het maalvaardig maken verder. April 2005. Firma Van der Oord bezig met het doorgraven van de dijk van de Hoornse Vaart om een voorwaterloop aan te leggen.

8 sept. 2006. Foto Tom Kreuning

8 sept. 2006. Foto Tom Kreuning

23 sept. 2006. Foto Aggie Fluitman

23 sept. 2006. Foto Aggie Fluitman

De kap in de werkplaats bij Poland, 20 mrt 2007

De nieuwe bovenas van ijzergieterij Geraedts

30 maart 2007, het nieuwe rietdek vordert

12 mei 2007, het plaatsen van de kap

12 mei 2007, het plaatsen van de kap

12 mei 2007, het plaatsen van de kap

12 mei 2007, het plaatsen van de kap

15 mei 2007, de kap zit erop

de schuur is ook weer herbouwd;
het werk van Leo Witteman

mei 2007, bijna alles is nieuw.
De vangbalk hangt nog in een strop

mei 2007, het achtkant is ook na de 2e brand
nog grotendeels behouden kunnen blijven

mei 2007, onderbonkelaar en vijzelwiel
hebben de brand doorstaan.
De onderbonkelaar verwijderd geweest en afgeschraapt,
het vijzelwiel is blijven zitten, en vertoont meer sporen
van de brand.

16 nov. 2007. Firma Van der Oord is bezig
met het graven van de voorwaterloop.

28 nov. 2007. Het graven van een nieuwe voorwaterloop
is bijna gereed. De molen kan dus in circuit malen.

28 nov. 2007. Omdat er sinds 1941 geen sprake meer
is van gescheiden Raaksmaatsboezem en Schermer-
boezem, kunnen de strijkmolens nooit meer hun
oorspronkelijke functie vervullen.

maart 2008. De achterwaterloop met krooshek

maart 2008. De woonkamer vanuit het achterhos

maart 2008. Vijzelwiel en onderbonkelaar vanuit
het achterhos. Er komen nog deuren voor de wielen.

maart 2008. Woonkamer met bedsteewand
(bedstee met kastje).
Deze bedstee is nu een ondiepe kast, daarachter
een inloopkast vanuit de keuken (voorhos).
Van origine was dit een grote bedstee onder de trap.

maart 2008. De andere kamer die is gekomen nadat
de molen vervijzeld is. Deze ruimte werd daarvoor
ingenomen door het scheprad en de wielen.

maart 2008. Slaapkamer op de tussenzolder
 

Filmpje

Filmpje 2,4 MB voor ADSL en kabel klik  HIER

Filmpje 500 kB voor inbelverbinding klik  HIER