De strijkmolen van het Geestmerambacht te Oudorp
(de Ambachtsmolen), eigendom van de Molenstichting Alkmaar
 

Gegevens over deze molen zijn te vinden onder de volgende links:
Het Molenbestand van De Hollandsche Molen
De Nederlandse Molendatabase

23 sept. 2005foto Eric Zwijnenberg

 

Inhoud van deze pagina:
Nieuws over de molen
Historische foto's
Foto's van de restauratie 
Natuurgebied de Leedjes
Open Dag 15 juni 2005
Opening 28 sept. 2005
(met filmpjes)
De askop

                        Alle foto's zijn z.g.n. thumbnails. Door erop te klikken worden ze vergroot.
                                Alle foto's, behalve de historische, zijn van Eric Zwijnenberg, tenzij anders vermeld.
 

Nieuws over deze molen
Bij de Kippenbrug ("achter Oudorp") staat de Ambachtsmolen. Hij was was in zeer slechte staat en kon niet meer draaien. De molen kwam, tegelijk met de strijkmolens van de Zes Wielen, in 2000 in het bezit van de Molenstichting Alkmaar. De molen werd toen nog bewoond door een ouder echtpaar. Nadat deze de molen in 2001 verlieten, werd de molen door de stichting verhuurd aan Han (vrijwillig molenaar) en Ellen Kuijper. Er werd een restauratieplan opgesteld, de subsidiabele kosten zijn vastgesteld, en er is een eerste subsidietoezegging binnen. In 2004 heeft de molenmaker de kap recht getrokken (achterover kantelen van de windpeluw) en de vang hersteld. De rietdekker heeft het riet van de kap vernieuwd. In 2005 werden de werkzaamheden vervolgd, waarbij de rietdekker ook alle velden van het achtkant vernieuwde, en de molenmaker de molen draaivaardig maakte.
In 2003 is er door Han, in samenwerking met Leo Witteman, een nieuwe ouderwetse schuur gebouwd, en daar heeft het echtpaar Kuijper nu tijdelijk haar intrek genomen, omdat de molen van binnen geheel is uitgebroken (er zat geen authentiek interieur meer in). Alle tafelementen moesten worden vervangen, grote delen van de weeg, en diverse vloeren.
Ook de directe omgeving van de molen is flink opgeknapt. Tussen molen en kippenbrug kreeg het natuurgebied De Leedjes gestalte.
Op 15 juni 2005 werd, terwijl de rietdekkers nog bezig waren, een open dag georganiseerd voor donateurs en omwonenden.
Op 28 september 2005 werd het voltooien van de eerste fase (nieuw riet en draaivaardig maken) gevierd met een feestje, waarbij burgemeester Mw. Van Rossen de vang lichtte. Na bijna 65 jaar stilstand draaide de molen weer!
Op 9 mei 2006 opnieuw een hoogtepunt: er is een nieuwe spil geplaatst. Helaas zijn er nog onvoldoende financin om de molen maalvaardig te maken. Dat behoort tot de 3e fase. De 2e fase is het nu weer het geheel bewoonbaar maken. De heer en mw. Kuijper wonen nu tijdelijk in de nieuwe schuur naast de molen.
Begin 2008 is ook het interieur gereed, en nemen de heer en mw. Kuijper weer hun intrek in de molen. Verderop op deze pagina ziet u foto's van het interieur.


Eerst enkele historische foto's:


Van deze vier strijkmolens "achter Oudorp" is alleen de voorste, de Ambachtsmolen, nog over. De andere zijn rond 1941 bij de gemeenlegging van Raaksmaats- en Schermerboezem, gesloopt

Het verloop van de restauratie van de Ambachtsmolen


April 2001. Zo lijkt het nog heel wat...
De werkelijkheid is anders, met heel veel verborgen gebreken.

Nov. 2002. Planken moeten het riet bij elkaar houden.
Bij iedere storm waaien er gaten in het riet.

Het oude bouwvallige schuurtje is gesloopt, en er is een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe schuur, onder leiding van Leo Witteman.

Maart 2004. De nieuwe schuur in grote lijnen gereed.

Maart 2004. Het molenmakerswerk aan de kap is begonnen.
De roede is onderstopt.

Juni 2004. Het gevlucht is kaal gezet.

Wat er af kwam was niet veel goeds...

In de kap is molenmaker Poland bezig met de vang.

Mei 2005. De rietdekkers van de firma Kleinjan hebben de kap gereed.

Juni 2005. Het lijf staat kaal.

Het rietdekken van het lijf is begonnen.

Vorige bewoners hadden van alles aan het oorspronkelijke interieur gewijzigd. Nadat dit allemaal gesloopt was kwamen de sporen van de vroegere indeling tevoorschijn. Juli 2005.

Sept. 2005. De rietdekkers zijn klaar, de molenmaker is begonnen met ophekken van het gevlucht.

Na het verwijderen van de slechte vloeren hebben we een mooi zicht op de constructie van het achtkant. Zoals bij veel oude molens is dat in de loop der tijd versterkt met extra veldkruisen.

Na het verwijderen van de onderste weegdelen komt de toestand van de tafelementen en achtkantstijlen in beeld. In n woord: Verschrikkelijk! Zwaar aangetast door houtworm, en knaagkevers, en gewoon door en door vermolmd.

Sept. 2005. Rondom nieuwe tafelementen van bilinga.

23 sept. 2005. Een heel bijzondere dag: voor het eerst na 64 jaar zal de molen weer draaien. Molenaar Han Kuijper legt het zeil voor.

Een schitterend gezicht dat meteen veel bekijks trok.

Okt. 2005. Het werk gaat verder. De familie Kuijper is blij dat ze in de schuur kunnen wonen. De molen is nu absoluut onbewoonbaar geworden.

Een interessant detail van de vloerbalken van de eerste zolder: die zijn ooit allemaal een keer doorgezaagd om bij iedere balk er een stuk uit te halen. Vrijwel zeker om, van onderaf, een nieuwe spil in de molen te steken, nadat door een balk in de vijzel de spil was afgedraaid.

Nov. 2005. Na het verwijderen van de beganegrondvloer komt de vroegere waterloop in beeld (in het midden afgedamd met een muurtje). De stichting hoopt ooit de molen ook weer maalvaardig te maken, dus de waterloopmuren blijven intact.

Mei 2006. Er wordt hard gewerkt aan het interieur.

9 mei 2006. De koningsspil arriveert.

Het spilkalf is gereed om de koningsspil te dragen.

9 mei 2006. De spil wordt afgeladen.

De spil kan naar binnen. Via de deur en een gedeeltelijk weggenomen eerste zoldervloer.

9 mei 2006. De spil zit erin (hij hangt nog aan stroppen, en staat nog niet in de taatspot)

Een van de zolders met dubbele veldkruisen. En een nieuw luik.

Mei 2006. De toegang naar de kelder.

Mei 2006. Vrijwilligers bezig met het plaatsen van een hek rond de molen. Het hout is afkomstig van de gesloopte (en vernieuwde) kippenbrug, en wordt later nog, zoals dat rond een molen hoort, zwart geschilderd.

8 mei 2008. Ook het interieur is nu gereed. We brengen een bezoek aan de molen.

De deur staat uitnodigend voor ons open.

Het voorhos.

Het achterhos (keuken).

Een van de twee woonkamers.

Het gangetje op de eerste zolder waar zich de slaapkamers bevinden.

Aan het eind van het gangetje op de eerste zolder een logeerbedstee.

De tweede zolder is expositieruimte. Een leuk museumpje.

Tweede zolder.

Tweede zolder.

De kapzolder.

De kapzolder.

Het natuurgebied De Leedjes naast de molen


Sept. 2002. Nog een kale vlakte. We kijken vanaf de molen richting "kippenbrug".

Er worden nieuwe waterpartijen gegraven voor het scheppen van een plas-dras gebied.

Maart 2004. Mede dankzij Landschap Noord-Holland en een zeer actieve werkgroep kan de natuur haar gang gaan. De planten en vogels zullen de nieuwe mogelijkheden spoedig ontdekken.

Natuurgebied De Leedjes vanuit de molen gezien.

Molenaar Han Kuijper weet de hand te leggen op een "aanbrengertje"..

.. dat tussen de molen en de kippenbrug komt te staan.

Sept. 2005. De kleine en de grote molen.
   

Open dag 15 juni 2005 voor omwonenden en donateurs van de molenstichting


Een voorlichtingsstand van Landschap Noord-Holland en de Molenstichting Alkmaar.

Ondertussen werken de rietdekkers onverstoorbaar door!

Een demonstratie schapenscheren trekt veel bekijks.

Een gezellige drukte rond de molen.

Ondertussen werft de penningmeester nieuwe donateurs.

De bezoekers kunnen een tochtje maken op een "opduwertje" uit 1930.

Het "lichten van de vang" als afsluiting van de 1e fase van de restauratie op 28 sept. 2005


De burgemeester van Alkmaar, Mw. Van Rossen, spreekt de genodigden toe ..

.. waarna zij samen met molenaar Han Kuijper de vang licht.

Het werd een geslaagde middag met mooi weer.

Filmpje 2,6 MB voor ADSL en kabel klik  HIER

Filmpje 670 kB voor inbelverbinding klik  HIER

 

De bijzondere askop:


Deze as is gegoten voor een haspelwiekenkruis, dat wil zeggen een gevlucht met halve roeden. In de askop moesten twee stukken roed naast elkaar worden vastgewigd. De ashuizen waren daarom heel breed, en in het midden bevond zich een schot.

Bij een vorige restauratie, toen er roeden inkwamen van n lengte, zijn de schotten eruit geslagen. We zien nu hoe met heel veel vulhout links en rechts van de roed de grote ruimte in het ashuis opgevuld moet worden.