De Bosmolen te Egmond a/d Hoef, eigendom Molenstichting Alkmaar e.o.

Gegevens over deze molen zijn te vinden onder de volgende links:
Het Molenbestand van De Hollandsche Molen
De Nederlandse Molendatabase

20 febr. 2004foto Eric Zwijnenberg

Nieuws over deze molen
De Bosmolen staat, als u van Alkmaar naar Egmond aan den Hoef rijdt, halverwege aan uw rechter hand. De molen dateert nog van de drooglegging van de Egmondermeer: ca. 1665.
Hij bemaalde daarvan het gedeelte "Bosmolenpolder". De molen was oorspronkelijk een schepradmolen, maar werd in 1883 vervijzeld. In 1930 werd een elektrische hulpaandrijving in de vorm van een Erikssoninstallatie aangebracht, waardoor bij windstilte toch kon worden gemalen. Rond 1948 is deze installatie vervangen door een zware elektromotor, en kon niet meer op windkracht worden gemalen. De molen kwam dus buiten bedrijf, en werd in 1953 onttakeld. In 1975 werd de romp op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

In 1987 werd duidelijk dat er een reële mogelijkheid was om de Bosmolen te restaureren. Daarvoor was het echter wel noodzakelijk dat de molen werd overgenomen van het waterschap door een stichting of vereniging die de plannen zou kunnen uitvoeren. De Alkmaarse Molenvereniging (die inmiddels een "Bosmolenfonds" in het leven had geroepen) kwam tot de conclusie dat het beter was dat niet de vereniging de Bosmolen in eigendom zou verwerven, maar dat het aanbeveling verdiende daar een aparte stichting voor op te richten. Aldus geschiedde in 1988. De molen werd vervolgens aangekocht. En een vrijwillig molenaar werd benoemd: Peter Heere. Het herstel van de molen vergde een grote restauratie die in verschillende fasen werd uitgevoerd. Er kwam heel veel molenmakerswerk aan te pas, maar de vrijwillig molenaar verzette eveneens verschrikkelijk veel werk, en kan ook wel worden bestempeld als "vrijwillig molenmaker"; onder andere het complete interieur werd door hem verzorgd. In 1994 kwam de Bosmolen weer tot leven, en kon hij weer met windkracht water verzetten.
Peter en An Heere zijn nog steeds de vrijwillig molenaar/bewoners. Ieder jaar wordt door Peter Heere eigenhandig veel onderhoud- en herstelwerk aan de molen gedaan.

Verdere foto's van de Bosmolen (thumbnails, als u erop klikt worden ze vergroot)


Opname rond 1950. Het windbedrijf (beŽindigd in 1948) is ten einde; de zeilen zijn er af en de windborden eruit.


1950


In 1953 werd de molen onttakeld. Bijna 40 jaar zou de molen er zonder wieken bijstaan.
Deze foto, van J.A. van Krimpen, is van 1973.

Al in 1975 was dhr. Gerrit Keunen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bezig om een bestek op te stellen voor een restauratie. Hier bezig met opmetingen in de kap.
Foto Eric Zwijnenberg

Foto Eric Zwijnenberg, 1983.
Het huisje met het rode pannendak is een transformatorhuisje. Tegenwoordig heeft het een plat dak.

De molen dateert nog van de drooglegging van de Egmondermeer; 1565. Het achtkant is in de loop der tijd verstevigd met extra veldkruisen. Foto 1992, EZ

Juli 1992. De Molenstichting Alkmaar is eigenaar geworden, en het herstel van de kap heeft een aanvang genomen.

September 1992.
De firma Poland vernieuwt een groot deel van de kap.
Foto EZ

Sept. 1992. Met enig feestelijk vertoon wordt de spil naar binnen gehesen. Foto EZ

Vrijwillig molenaar - vrijwillig molenmaker -bewoner
Peter Heere. Sept. 1992. Foto EZ

Januari 1993. Omdat de middelen van de stichting maar beperkt zijn, wordt heel erg veel werk in eigen beheer uitgevoerd. Hier drie "vrijwillige molenmakers" in actie; v.l.n.r. Piet Mosch, Ronald Brommer en Peter Heere. Bezig met het vernieuwen van de ondertafelementen.
Foto EZ

April 1993. Het werk vordert gestaag.
Foto EZ

Bij gieterij Hardinxveld is een nieuwe ijzeren bovenas gegoten. Foto EZ

Juni 1993. Het metselwerk van de achterwaterloop wordt gedeeltelijk afgebroken...
Foto EZ

... en weer opgemetseld. 14 dagen later.
Foto EZ


1994. Rietdekker Pelt is begonnen met het vervangen van zes velden van het lijf. Foto EZ.


1996. De molen is grotendeels gereed.
Foto EZ


2002. Foto EZ
Het gemaal kreeg van het waterschap een, in veler ogen ontsierend groot bord en een vlaggenmast.


2002. Foto EZ

   

Onderstaande detailfoto's zijn van molenaar Peter Heere: