De Eendrachtsmolen te Alkmaar

Gegevens over deze molen zijn te vinden onder de volgende links:
Het Molenbestand van De Hollandsche Molen
De Nederlandse Molendatabase

2004foto Mw. P.D. Scholten-Ballast

Nieuws over deze molen
Alle onderstaande foto's zijn thumbnails. Door erop te klikken krijgt u ze vergoot.

Januari-februari 2007

Het jaar begon flink stormachtig met een hoogtepunt op 18 januari. De Eendracht heeft deze heftige storm zonder schade doorstaan. De vlag van het Hoogheemraadschap bij het gemaaltje heeft de storm niet overleefd, deze was compleet verdwenen, behalve de 2 plastic haken die aan de zoom van de vlag horen te zitten: finaal van de vlag getrokken.
Inmiddels is molenmaker Poland begonnen met het herstel van de kammen, zodat binnenkort de molen weer maalvaardig zal zijn.
2007 is Het Jaar van de Molens, het is 600 jaar geleden dat de eerste poldermolen van Nederland bij Alkmaar werd gebouwd. Hopelijk dat dit jaar (en de volgenden) een goed en positief jaar voor de molens zal worden.

Verslag 2006
Korte terugblik op 2006
In 2006 is 27 keer (2005: 32x) een molenaar op de molen aanwezig geweest. Van de 27 dagen is op 17 (16 in 2005) dagen met de molen gedraaid of een poging daartoe ondernomen. De slechte biotoop gooit nogal eens roet in het eten wat dat betreft. Op de overige 10 dagen is het daardoor voorgekomen dat ondanks een leuke wind het voor De Eendracht niet mogelijk was daar gebruik van te maken. Op enkele dagen was er gewoon geen wind. De dagen dat een molenaar wel aanwezig was maar niet is gedraaid heeft de betreffende molenaar klusjes uitgevoerd, van grasmaaien tot opruimen en timmerwerkjes.
Met molendag was de molen geopend tussen 10 en 15 uur. Helaas was er bedroevend weinig wind, gelukkig wel redelijk wat bezoekers (ca. 25). Met monumentendag in september was de molen onverwacht niet geopend, omdat wegens werkzaamheden aan de waterloop het waterloopdek verwijderd was en dit een onveilige situatie opleverde. Bovendien lag in de molen een berg onderdelen van het scheprad. 25 november was de molen weer draaiend en malend te zien tijdens de intocht van Sint Nicolaas in de Bergerhof.

Onderhoud 2006
Molenmaker Poland uit Broek op Langedijk heeft de waterloop hersteld. De problemen met de losse plank van de waterloopbodem bleek achteraf een iets andere oorzaak te hebben. De waterloopbodem bestaat uit een houten vloer met daarover een laag metselwerk. De losse planken waren brede grenen messing en groef delen, die over de eigenlijke waterloopbodem waren gelegd, omdat er vanaf de opleider een gat in bleek te zitten. Dit gat is door de molenmaker hersteld met beton. De molen is zo weer maalvaardig, zij het dat op 25 november enkele kammen in het bovenwiel beschadigd raakten, zodat gewacht moet worden tot dit weer gerepareerd is (waarschijnlijk in 2007) voor er weer gemalen kan worden.

Onderhoud 2005
De Monumentenwacht had in december 2004 geconstateerd dat de vangstok een rotte plek vertoonde. Vangtouw, krui- en bezettouwen en de boventouwen van de zeilen waren aan vervanging toe. Het manilla ondereind van het vangtouw was al tijdelijk vervangen door een stuk nylon roedetouw. De touwen van de zeilen waren op zich nog niet zo slecht, maar doordat ze veel te kort waren is dat verlengd met oud touwwerk. Bij de zeilmaker is hiervoor nieuw touwwerk besteld en al in gebruik, behalve het vangtouw met wederom een manilla onderstuk. Probleem is hoe je “effies” in je eentje de vangstok naar binnen krijgt om het vangtouw te vervangen. Daar is een handigheidje voor, maar hoe ging dat ook alweer? Bovendien leek het een goed idee het nieuwe vangtouw pas na de winter te monteren om het manilla deel zo in ieder geval 1 winter met nattigheid te besparen. Afgelopen monumentendag bleek het boveneind van het oude vangtouw toch wel erg slecht en behoorlijk in de rui. Inmiddels was het foefje met de vangstok ook weer bekend, dus dat ding naar binnen de kap in en toen bleek de mate van aantasting door houtrot ook. Dat moest eerst maar opgeknapt worden, de vangstok weer netjes geschilderd en dan met nieuw vangtouw weer op zijn plek monteren. Zondag 6 november 2005 is de vangstok afgeschilderd, een week later weer gemonteerd.


Het boveneinde van het vangtouw. Geen overbodige luxe dat dit werd vervangen!
Foto Andreas de Vos.

De gerepareerde vangstok.
Foto Andreas de Vos

Overigens heeft De Eendracht al geruime tijd een probleem met een plank in de bodem van de achterwaterloop die los zit. De molenmaker is ingeschakeld om dit nu definitief te verhelpen, maar wanneer dit uitgevoerd zal gaan worden is nog niet helemaal duidelijk.                         Andreas de Vos

Overige historische foto's


Oude prentbriefkaart van de nog landelijk gelegen molen. Jaar van uitgave onbekend. De molen heeft nog een houten bovenas.

Op de achtergrond de vroegere gasfabriek van Alkmaar aan de Helderse weg. Ook hier nog een houten bovenas.

Nu heeft de molen een gietijzeren bovenas. Deze is in 1930 of '31gestoken. De boerderij is inmiddels al lang verdwenen.

Eveneens een foto van lang geleden waarbij de biotoop nog perfect was.

1964. Foto Eric Zwijnenberg

23 nov. 1975. Na een stilstand van ruim 30 jaar weer voor het eerst draaiend! Foto Eric Zwijnenberg

mei 1976, de molen feestelijk verlicht.
Foto Eric Zwijnenberg

1987. De biotoop is inmiddels behoorlijk verziekt.
Foto Eric Zwijnenberg

Juli 2004. Maker onbekend.

Elk jaar is de Eendracht het toneel voor de intocht van Sint Nicolaas voor de wijk de Bergerhof. Soms, zoals hier in 2005, speelt de molen ook een rol bij het sinterklaasfeest van het Blaeustratenkwartier. In de namiddag trekken de kinderen met hun ouders naar de molen.

In de molen bevindt zich namelijk een stel zwartepieten met de zakken met cadeautjes. De pieten hebben zich verslapen, en moeten door de kinderen, die zich hier bij de molendeur verdringen, worden gewekt.

De kinderen op de eerste zolder met de drie zwartepieten.
Alle foto's: 5 dec. 2005, Eric Zwijnenberg