De Gouden Engel te Koedijk

Gegevens over deze molen zijn te vinden onder de volgende links:
Het Molenbestand van De Hollandsche Molen
De Nederlandse Molendatabase
Website van De Gouden Engel
 


zo moet het worden

Het Gouden Engel project omvat de bouw van een bedrijfsvaardige achtkante stellingkorenmolen aan de Kanaaldijk 235-236 op een plaats 70 m. ten zuidoosten van de vroegere grondzeilermeelmolen De Koe waar nu een woonhuis staat. De bouw is een initiatief van Stichting Johannes Bos. De aanblik wordt beoogd van een verplaatste Zaanse molen, hier op een stenen onderbouw, met een stellinghoogte van 8,9 m en een vlucht van 23 m. De molen gaat deel uitmaken van een complex bestaande uit een maalderij uit 1866, een knechtswoning uit 1871, thans kantoor, een koolboet uit 1891 en een ontmoetingscentrum. Op 15 mei 2008 ging de eerste paal de grond in (zie foto's)

                        Alle foto's zijn z.g.n. thumbnails. Door erop te klikken worden ze vergroot.


De Gouden Engel, bouwtekening westgevel

15 mei 2008. Bart Slooten schroeft de laatste paal de grond in.

Daar gaat de laatste paal. Er wordt niet geheid om overlast en schade aan omringende bebouwing te voorkomen.

De geschroefde gaten, voorzien van wapening,  worden gevuld met beton.

Het bouwteam. Midden: initiatiefnemer Bart Slooten. 2e van links molenmaker Cees Poland.

2 juni 2008. De fundering is gereed.

5 nov. 2008. Het metselen van de stenen onderbouw.

8 dec. 2008. Het achtkant in wording.

8 jan. 2009. De romp bekleed met hout.

8 jan. 2009. De kap bekleed met dakleer.

6 febr. 2009. Het plaatsen van het achtkant op de onderbouw.

6 febr. 2009. Het steken van de spil.

6 febr. 2009. Het plaatsen van de kap.

18 maart 2009. Het steken van de roeden.

29 maart 2009. Staartbalk nu ook aanwezig.

 


25 april 2009. Opgehekt.
   

foto's van Henny Slooten-Veldman, Klaas Zaal Sr en Eric Zwijnenberg

Enkele historische foto's van vroegere grondzeiler De Koe. Bouwjaar ca. 1693, gesloopt april 1930.

Terug naar lijst molens werkgebied MSA
Terug naar molenkaart werkgebied MSA