Molenstichting Alkmaar en omstreken

In 1973, vijftien jaar vóór de oprichting van de Molenstichting Alkmaar, werd de Alkmaarse Molenvereniging opgericht. Deze vereniging stelde zich ten doel de belangstelling voor en het behoud van windmolens te bevorderen.

De Molenstichting Alkmaar werd opgericht in 1988 met het doel tot aankoop over te kunnen gaan van de Bosmolen van de Egmondermeer, die er al 35 jaar als romp bijstond, en toen nog eigendom was van het waterschap. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Alkmaarse Molenvereniging, opgericht in 1973, de Bosmolen zou aankopen, maar de verenigingsvorm was minder geschikt voor molen(s) in eigendom.

In 1999 werd besloten om de vereniging op te laten gaan in de stichting. Vooral naar buiten was het moeilijk om het verschil tussen beide organisaties duidelijk te maken. Het werk van de vereniging wordt voortgezet door de "Werkgroep AMV" die deel uitmaakt van de stichting. Dit werk behelst onder andere de publiciteit, de donateursadministratie (voorheen ledenadministratie) en het actualiseren van het Molenbeleidsplan.

In maart 2000 werd het molenbezit van de stichting uitgebreid van één tot zes molens door overname van vijf strijkmolens van de provincie Noord-Holland. Deze vijf molens vergden ingrijpend herstel en groot onderhoud.

Het werkgebied van de stichting (zie kaart) telt thans 26 windmolens en omvat de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Bergen, Langedijk en Harenkarspel. Het gebied sluit aan tegen de omliggende werkgebieden van andere verenigingen en stichtingen, die zich voor de belangen van molens inzetten. Samen met deze andere molenorganisaties wordt het orgaan "de Molenpost" uitgegeven, dat viermaal per jaar verschijnt.

Donateur worden
De Molenstiching Alkmaar en Omstreken zet zich in om de molens en hun omgeving te bewaren. Hulp van donateurs is daarbij hard nodig. Het gaat de stichting niet enkel om geld maar ook om de morele steun van sympathisanten.
Het eigen molenbezit van de stichting is een bron van zorg. Zowel het onderhoud als de restauratie van de molens kost veel geld. Helaas wordt slechts een klein deel van de kosten door subsidies gedekt. De Molenstichting Alkmaar en Omstreken is verder afhankelijk van donaties en giften.
Donateurs krijgen viermaal per jaar het in 2006 geheel vernieuwde en nu in kleur uitgevoerde blad "Molenpost" en jaarlijks worden zij uitgenodigd voor de algemene ledenvergaderingen waarop ook altijd een interessante lezing of presentatie plaatsvindt. Tevens zijn de donateurs welkom op speciale open dagen. En natuurlijk kunnen de donateurs als zij willen daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken!
De minimum donatie bedraagt 15,00 euro per jaar. U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:
1. Het bedrag overmaken op postgiro: 33 45 581 t.n.v. Molenstichting Alkmaar. Vermeld duidelijk uw naam en adres, en schrijf erbij "nieuwe donateur".
2. Contact opnemen met het secretariaat en vragen om een folder toe te sturen met acceptgirokaart. Adres: Munnikenboschpolder 5,
1816 MC Alkmaar
3. Bellen of mailen naar de secretaris of penningmeester (zie telefoonnummers en e-mailadressen hieronder)
4. U melden bij een van de molenaars (zie bij "eigen molens" de links naar onze zes molens)

Schenkingen en legaten
Denkt u aan een schenking, nalatenschap, of een legaat aan onze stichting? Daarvoor kunt u contact opnemen met uw notaris of met een van de leden van ons stichtingbestuur.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting wordt momenteel gevormd door:

Mevr. C. de Bruijn, voorzitter
Oudegracht 26F
1811 CL  Alkmaar
Tel. 072-5159203
e-mail: c.bruijneriks@upcmail.nl

I. Kelderman, secretaris
Beets 74
1475 JE  BEETS
Tel. 0299-401966
Mob. 06-53580073
e-mail: Ide.Kelderman@quicknet.nl

S.J.J. Swart, penningmeester
Raadhuisweg 74
1746 BJ  Dirkshorn
Tel. 0224-551321
e-mail: simonswart@xs4all.nl

en de leden
C.H. Kuiper, Alkmaar
Mw. E.M. Olsthoorn, Oudorp
Ir J. Thomas, Alkmaar
Ing A. de Vos, Alkmaar

Jaarverslagen

Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2005
Jaarverslag 2004
Jaarverslag 2003