De Robonsbosmolen te Alkmaar
(voluit: molen van de Monniken- Raven- en Robonsbospolder)

Gegevens over deze molen zijn te vinden onder de volgende links:
Het Molenbestand van De Hollandsche Molen
De Nederlandse Molendatabase

1992foto Fred Oudejans

Alle onderstaande foto's zijn thumbnails. Door erop te klikken krijgt u ze vergoot.


Zeer oude foto van de Robonsbosmolen van Van der Zel.

Foto Van der Zel.

Wat een biotoop!
Foto Van der Zel.

De molen was van oudsher seinmolen van Schermerboezem. Toen de wieken waren verwijderd (1931) werd daartoe een mast op de kap gezet. Foto Eric Zwijnenberg.

Op 20 maart 1972 brandde de molen grotendeels uit. Een gevolg van het met vuur in de molen spelen door een paar kinderen. De molen was op dat moment al in restauratie!
Foto Alkmaarsche Courant.

En dit bleef er van over!
Foto Eric Zwijnenberg, april 1972.
hierna volgde een restauratie die in 1976 gereed kwam.


De feestelijke opening op de vierde Nationale Molendag.
 8 mei 1976


2004. Foto Mw. P.D.Scholten-Ballast


2004. Foto Eric Zwijnenberg

En zo zag hij er op 28 mei 2005 uit vanuit een helikopter. Foto's Eric Zwijnenberg.