De Sluismolen te Koedijk

Gegevens over deze molen zijn te vinden onder de volgende links:
Het Molenbestand van De Hollandsche Molen
De Nederlandse Molendatabase

Eigen website van de Sluismolen


31 febr. 2007,  foto
Andreas de Vos

Speciale aanbieding:
   Setje van 5 ansichtkaarten
   3,00 euro incl. verzendkosten
   Klik op de foto rechts!

Inhoud van deze pagina:
Historische foto's
Jan.-febr. 2007 
Verslag 2006  
Interieur nadert voltooiing
Afsluiting biotoopproject 13 dec. 2005
Onderhoud 2005
Biotoopproject van start 19 maart 2004
Woning krijgt vorm, maart 2004
Opening 12 dec. 2002
Filmpje 6 dec. 2002
Stand van zaken 3 dec. 2002
Stand van zaken nov. 2002
Stand van zaken juni 2002
Golftoernooi 9 mei 2002
Restauratie in volle gang, febr. 2002
De brand 17 nov. 2001
                        Alle foto's zijn z.g.n. thumbnails. Door erop te klikken worden ze vergroot.
                                Alle foto's, behalve de historische, zijn van Eric Zwijnenberg, tenzij anders vermeld.
 

Allereerst enkele historische foto's


Omstreeks 1926

Omstreeks 1936

jaren '50

Omstreeks 1952

Begin jaren '50 met dieseltractie
 

Nieuws over de Sluismolen

Jan.-febr. 2007
Het jaar begon flink stormachtig met een hoogtepunt op 18 januari. De Sluismolen heeft deze heftige storm zonder schade doorstaan. De molenaar had zulke harde wind nog nooit eerder meegemaakt terwijl hij in een molen was. Het geweld was zondermeer indrukwekkend. Niet alleen de molen bewoog, ook de kamervloer inclusief tafel en stoel (met de molenaar) bewogen voelbaar! Maar vooral in de kap was het erg indrukwekkend om te zien en te horen hoe alles beweegt, kreunt en kraakt. Klik  HIER  voor een filmpje van de roede met de stormtouwen voor het kamerraam, even voor de zware buien van ca. 15 uur op donderdag 18 januari 2007 (6,5 MB, snelle internetverbinding vereist).
De spin op de schuur heeft een onderhoudsbeurt gehad. Hij is helemaal geschilderd en nagezien, het penlager wat opgeknapt en een strop om de askop (was een beetje gescheurd).


De spin wordt geschilderd. Foto Andreas de Vos

Het asje van de spin. Foto Andreas de Vos

Onderdeeltjes zijn helemaal met de hand uitgezaagd, de einden rond gevijld en draad gesneden (M4). Vrijdag 2 maart 2007 is hij weer op de schuur geplaatst.

Verslag 2006
Korte terugblik op 2006
Behalve met de molen draaien en malen is in 2006 weer veel tijd gestoken in het bijhouden van diverse zaken aan de molen zelf, het erf en in het afwerken van de woning. Dit jaar is met name gewerkt aan het afronden van de afwerking van de eerste zolder, namelijk de overloop en de slaapkamer. Het is nu bijna klaar, op de inrichting van de kasten na.
Langzamerhand vordert ook het omspitten van een stukje erf voor de schuur, de toekomstige moestuin. Het is beulenwerk, elke strook (van 3,5m lang, een spade breed en ruim een steek diep) levert minimaal 1 emmer puin! 8 september is met een gehuurde stobbenfrees de spoordijk ontdaan van de boomstronken. Ook een stuk muurwerk is opgeruimd.
Uiteindelijk over 2006 in totaal 213.025 omwentelingen gemaakt in ca. 385 uur over 71 dagen (2005: 193.190 in 394 uur over 75 dagen). Er zit nog steeds progressie in. Op minimaal 29 dagen (waarop het bijgehouden is) is water uitgeslagen of een poging daartoe ondernomen. In totaal is 90.5 cm water uit de polder gemalen.

Onderhoud 2006
9 en 10 januari is de firma ANBO op de molen geweest om de lekkage van de wachtdeur en de klapraampjes te verhelpen. Tevens zijn valbeveiligingen op de kap gemonteerd. 21 januari moest de eerste kaprol wegens breuk vervangen worden. 7 februari kwam de monumentenwacht i.v.m. de nulmeting voor het PIP (Periodiek InstandhoudingsPlan). De schilder is in het najaar geruime tijd aan het werk geweest aan molen en schuur. Het weer werkte niet erg mee, komend voorjaar wordt het schilderwerk afgemaakt. Het knapt allemaal wel op, de schuur met geteerde deuren en groene ramen (witte kozijnen) en de molen met groene deuren en ramen (witte kozijnen) zien er zo stukken beter uit. Boven deuren en ramen van de schuur en de molendeuren zijn door de schilder lekdorpels aangebracht. Het werkt goed, ook bij wind op de molendeuren geen lekkage meer gehad, in de schuur is de lekkage bij ramen en deuren nu voorbij.

In december heeft de molenaar zelf de hanentree aan de penbalk weer netjes vastgezet, met nieuwe gesmede krammen. De oude krammen zaten los, maar achteraf lag dit niet aan de krammen, maar aan het hout rond die krammen dat tijdens de brand zo heet was geworden dat het verkoold was. Hierdoor kwamen de krammen los. Er waren wel schoortjes aangebracht met de restauratie, maar die hielpen nauwelijks en maaiden wel de spietjes van de rollenwagens af. Uiteindelijk werd het toch wat link het trapje te gebruiken, helemaal toen het tijdens het kruien achter een kruikram bleef haken en nog losser raakte. Met de nieuwe bevestiging is de hanentree weer helemaal veilig en het ziet er weer netjes uit.

Interieur nadert voltooiing
Tekst en foto's: Andreas de Vos
De afwerking van het interieur van de Sluismolen nadert nu echt de afrondende fase. Er zijn nog volop kleine dingen te doen, maar het meeste is nu wel achter de rug. Voor de nieuwsgierigen (en dat zijn er best veel is de indruk) een aantal fotos om een beeld te geven van hoe de Sluismolen er nu van binnen uit ziet. Nadeeltje van zon molen is de beperkte ruimte, zodat het niet meevalt met een standaard camera een hele kamer in beeld te krijgen. Om een indruk te geven hoe groot een kamer is: de woonkamer meet 3.70x2.50 m.
Wat nu nog aan afwerking resteert zijn voornamelijk het inrichten van de kasten in de slaapkamer (planken maken), afwerklatten in de woonkamer langs de achtkantstijlen en het vinden van leuke passende lampen voor in de diverse ruimten. En dat is bijna nog het lastigste karwei. Je hebt wel een beeld van het soort lamp dat je zoekt maar ze liggen niet voor het oprapen. Je moet gewoon tegen de lamp lopen! In twee ruimten is dat inmiddels gelukt. De Sluismolen kreeg in 1926 elektriciteit vanwege de Eriksson installatie en in de badkamer en de wc zijn bollampen uit die periode (1920-30) gemonteerd.
Nu nog op zoek naar het licht voor de andere kamertjes.


keuken

woonkamer

woonkamer

achterhos

wc

overloop

badkamer

slaapkamer


Afsluiting Biotoop-project
Op 13 dec. 2005 werd het biotoopproject Sluismolen officieel afgerond met een bijeenkomst in restaurant Het Sluisje van de golfbaan. De Provinciale Molencommissie, het Hoogheemraadschap en de Gemeente Alkmaar blikten hier terug op een geslaagd project. In de tuin van een particulier, aan de andere zijde van het kanaal tegenover de molen, werden enkele laagblijvende struiken geplant op de plaats waar eens hoge populieren stonden die in het kader van dit project het veld hadden geruimd. (foto's: Andreas de Vos)


Enkele 'hoogwaardigheidsbekleders' bezig met het planten van struiken.

Mw. de Vries (dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en de heer Binnendijk (wethouder gemeente Alkmaar) aan het spitten

De genodigden (waaronder vele omwonenden) en de pers slaan de operatie gade. Op de achtergrond de molen waar het allemaal om te doen is.

Hieronder treft u enkele fotomontages aan met boven de oude situatie (2003 of 2004) en daaronder, vanaf dezelfde plek, de situatie in dec. 2005.

Onderhoud 2005
Na de brand, de restauratie en het intimmeren van de woning is door molenaar Andreas de Vos het interieur afgewerkt. De begane grond was in augustus 2004 op wat details na klaar, zodat de molenaar de molen kon gaan bewonen. De eerste zolder wordt nu onder handen genomen. Binnenkort gaat daar de eerste verf tegen de wand! In september en oktober 2005 is van het fraaie weer gebruik gemaakt om de weeg van de molen te teren. De verf die met de restauratie op de weeg was gesmeerd was door de zon al deels verdwenen en het leek zinvol voor de winter de weeg toch maar in de teer te zetten. Een tip op het prikbord van molen.pagina.nl (een hussie lijnolie door de stockholmer teer, dan blijft de teer langer een mooie egale laag) meteen uitgeprobeerd met rauwe lijnolie. Het werkt prima, maar met vochtige nachten (condens, mist) is het enorm oppassen. Vermoedelijk door de olie wordt de laag teer zo glibberig dat condens erg makkelijk van de weeg loopt en daarbij nogal wat teer en olie mee afvoert. Het gevolg laat zich raden: de veldmuren zaten de volgende ochtend onder de teer! Voordat de andere vier velden geteerd zijn is eerst plastic folie om de veldmuren en penanten gespannen om dit soort problemen te voorkomen. Na een dag of drie is de teer voldoende gedroogd en loopt het met nat weer niet meer uit. Teren in het najaar heeft niet de voorkeur! Al met al ziet de weeg er weer netjes uit. Nu maar afwachten hoe de teer zich houdt met die olie erbij. Bij het scheprad is mooi te zien hoe de teer bij een kwast helemaal door het hout getrokken is.


De weeg geteerd en gedroogd. Foto Andreas de Vos

Teer door een kwast in het hout naar binnen getrokken.
Foto Andreas de Vos

Het biotoopproject
Ook het biotoopproject rond de Sluismolen begint zijn vruchten af te werpen, hoewel dit ten westen van de molen nog niet erg zichtbaar is. Toch is ook daar al flink wat gesnoeid en gekapt, maar er staat nog erg veel te hoog groen dat nog aangepakt dient te worden. Dat heeft echter zijn tijd nodig. Ten oosten van de molen is in februari/maart 2005 flink gesnoeid, geknot en gekapt achter de huizen aan de Kanaaldijk. Alle bewoners worden hartelijk bedankt voor hun medewerking!

19 maart 2004: Aanpak biotoop Sluismolen officieel van start


Foto's Eric Zwijnenberg
Tegelijk met de herbouw van de Sluismolen stelde "Landschap Noord-Holland" een beheersplan op voor de buitengewoon slechte molenbiotoop van deze molen. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland stelden samen een bedrag van 51.000,- beschikbaar om de biotoop ook daadwerkelijk te kunnen aanpakken.
Op 19 maart 2004 hebben de burgemeester van Alkmaar Mw. M. van Rossen, de dijkgraaf van het hoogheemraadschap Mw. J.M. de Vries en de voorzitter van de Provinciale Molencommissie Mw. T. van der Stroom onder erbarmelijke weersomstandigheden de handen uit de mouwen gestoken. Onder striemende regenvlagen zijn zij symbolisch met het opknappen van de biotoop in de omgeving van de molen begonnen. Voorafgaande aan deze "daad" was er een kleine bijeenkomst in de schuur naast de molen, waar de genodigden na enkele toespraken een uiteenzetting kregen van de heer Norbert Daemen van "Landschap Noord-Holland" over de biotoopplannen.
Op het molenerf zelf heeft Andreas de Vos overigens al flink de zaag gezet in de nodige bomen en struiken!

Tegelijk met het van start gaan van dit pilotproject "Draaiboek voor het beheersen van oprukkend struikgewas en bomen" heeft de Provinciale Molencommissie Noord-Holland een nieuwe opzet gemaakt van een biotoopwachtersnetwerk. Hierover is een voorlichtingsfolder verschenen die eveneens op 19 maart ten doop werd gehouden.

Maart 2004. Woning Sluismolen begint vorm te krijgen
Al driekwart jaar is vrijwillig molenaar Andreas de Vos bezig het interieur van de Sluismolen vorm te geven. Al het schilderwerk wordt door hem zelf uitgevoerd. Als dit gereed is gaat hij in de molen wonen. Hieronder enkele foto's van het interieur-in-wording.

WC-deur en de deur vr het waterwiel zijn verwijderd teneinde geschilderd te worden Schilderwerk in woonkamer en bedstee grotendeels gereed.

Sluismolen geopend op 12 december 2002
De eigenaar van de Sluismolen, het Waterschap Het Lange Rond, was er alles aan gelegen nog vr de fusie met de andere Noord-Hollandse waterschappen op 1 januari 2003, de molen gereed te hebben. De bedoeling was dat de molen dan ook weer maalvaardig zou zijn, met, als vanouds, een scheprad. Omdat de brandverzekering niet het maalvaardig maken dekt, werd een actie gehouden t.b.v. van het terugbrengen van het scheprad. De actie, gevoerd door de Molenstichting Alkmaar, heeft ruim 2200 euro opgebracht.
Op donderdag 12 december 2002 konden de burgemeester van Alkmaar, Mw. van Rossen en de dijkgraaf van Het Lange Rond, Mw. de Roos, gezamenlijk de vang lichten:

Dankzij de enorme inspanning van vele, vele mensen, is binnen 400 dagen na de brand de molen weer maalvaardig opgeleverd. Dit is een unieke prestatie die nog niet eerder is vertoond na een molenbrand. Ook de "overheden" hebben geweldig meegewerkt; vergunningen etc. werden in een recordtijd verleend.
Naast de molen was op 12 december een grote feesttent neergezet waar de genodigden werden ontvangen. Daaronder alle mensen die aan de restauratie hebben meegewerkt, molenaars uit de omgeving, omwonenden, medewerkers van het waterschap, bestuursleden van de molenstichting/werkgroep AMV etc.
Hieronder een kleine foto-impressie. (Het zijn thumbnails, als u erop klikt krijgt u de foto in een groter formaat).

In de feesttent was het een gezellige drukte. Ook de voorzitter van de vroegere Alkmaarse Molenvereniging, Theo de Munnik, was aanwezig. Voor de bezoekers was er koffie met... molengebak! In het midden: Molenmaker JanTom Poland uit Broek op Langedijk, rechts bestuurslid Theo v.d.Nieuwendijk van de Molenstichting Alkmaar.
Rechts molenmaker Ed Kueter van de firma Anbo, links oud-molenmaker Gerrit Moejes waar Kueter het bedrijf van overnam. Links hoofd afdeling Monumentenzorg van de gemeente Alkmaar, Piet Verhoeven, in gesprek met molenaar/bewoner Andreas de Vos. Rechts de man van Het Lange Rond die de hele restauratie heeft begeleid, en ook de feestelijkheden rond de opening had georganiseerd; Wim van Polanen. Na de opening konden de bezoekers ook een kijkje nemen in de molen. De woning wordt de komende maanden aangebracht.
In de schuur naast de molen was o.a. een oude hand-aangedreven houtdraaibank geplaatst. Hier zorgt Jos Martens van Het Lange Rond voor de aandrijving... terwijl zijn collega Adriaan Dekker aan het houtbewerken is. Een aantal van de molenmakers die aan de restauratie werkten bijeen (met enkele echtgenotes). Een draaiorgel zorgde voor de verhoging van de feestvreugde.

Filmpje gemaakt kort voor de opening op 6 dec. 2002
(de molen  draaide zo hard dat Windows Media Player het soms niet helemaal kan volgen...)


Filmpje 1,1 MB voor ADSL en kabel klik  HIER

Filmpje 350 kB voor inbelverbinding klik  HIER

Stand van zaken op 3 december 2002:
Vanmorgen is molenmakerij Vaags uit Aalten begonnen met het monteren van het scheprad:

's Morgens om 9 uur. Het eerste sintelstuk. Het afladen van de sintelstukken Tussen de middag In de namiddag In de namiddag, de eerste bladen zijn geplaatst

Het gaande werk is inmiddels ook allemaal geplaatst:

Bovenwiel en bovenschijfloop. Gemaakt door molenmakerij Vaags te Aalten Onderwiel en onderschijfloop. Gemaakt door molenmakerij Poland te Broek op Langedijk

Stand van zaken in november 2002:
Op 4 november 2002 is de kap op de molen geplaatst, en zijn de beide roeden gestoken. Hieronder enkele beelden (als u erop klikt krijgt u ze groter)

23 okt. 2002. Rietdekker Sprenkeling is bezig met de kap. Die staat naast de molen, op de fundering voor de toekomstige schuur. De grote dag! 4 nov. 2002. De kap, gemaakt bij molenmaker Poland in de werkplaats te Broek op Langedijk is gereed. Geen stroppen door het riet heen naar de voeghouten, maar stalen balken die de kap dragen. Zou het allemaal passen??? Ja, het paste!

 

Meteen worden de (oude) roeden gestoken. Voorzitter Eric Zwijnenberg biedt de dijkgraaf van Het Lange Rond, mw. Th. de Roos, een giro-overschrij-vingskaart aan van ruim 2200,- euro ten behoeve van het scheprad. De molen gaat bewoond worden door vrijwillig molenaar Andreas de Vos. Naast de molen komt een schuur. 5 nov. 2002, de schilder legt de laatste hand; het schilderen van de kuip.

Het (stalen) scheprad wordt vervaardigd bij molenmakersbedrijf Vaags in Aalten:

Het uitsnijden van een onderdeel van het scheprad met een plasmasnijmachine Een uitgesneden deel van het sintelstuk Het samenstellen (lassen) van de delen

Stand van zaken juni 2002:
Het herstel van de door brand geteisterde Sluismolen verloopt voorspoedig.

De nieuwe van gietijzer vervaardigde as is gearriveerd. Gegoten bij Hardinxveld te Giessendam. Nieuwe rietlatten zijn al op de romp bevestigd, zodat de rietdekker binnenkort kan beginnen. Regelmatig vindt er een bouwvergadering en een inspectie van het werk plaats. Hier worden het boventafelement en de kuip bekeken.

Of het scheprad ook weer terugkomt hangt mede af van de actie die momenteel gevoerd wordt. Klik op Scheprad terug voor meer informatie!

Golftoernooi op 9 mei 2002 (hemelvaartdag)
Ten behoeve van het weer maalvaardig maken van de Sluismolen werd een groot golftoernooi georganiseerd, op de korte 9-holes baan van Golfbaan Sluispolder te Alkmaar. Iedereen kon deelnemen, ook mensen die nog nooit hadden gegolft! Een unieke kans om kennis te maken met deze sport, en bij te dragen aan "Een scheprad voor de Sluis". Kosten: 20 euro per persoon. Omdat de Golfbaan Sluispolder de baan gratis ter beschikking stelt komt dit bedrag geheel ten goede aan het scheprad voor de Sluismolen!
Organisatie: Molenstichting Alkmaar, Golfbaan Sluispolder, Rodi Media, Waterschap Het Lange Rond.
Zie Scheprad terug !!

Februari 2002: Restauratie Sluismolen in volle gang

7 februari 2002

Na de brand van de Sluismolen op 17 nov. 2001 is de eigenaar, het waterschap Het Lange Rond, onmiddellijk aan de slag gegaan om te trachten de molen in 2002 weer geheel hersteld te krijgen. Het waterschap bestaat in 2002 25 jaar, en het is het laatste jaar van een zelfstandig "Het Lange Rond", omdat per 1 jan. 2003 zes Noord-Hollandse waterschappen fuseren.
Er is inmiddels opdracht gegeven voor herstel. Het achtkant is reeds gestraald, en blijkt voor het overgrote deel nog bruikbaar. Het waterschap heeft zich bovendien nog een mooier doel gesteld: de Sluismolen weer maalvaardig op windkracht met een scheprad!!!!!
Er zat nu een elektromotor in met een vijzel op de plaats van het vroegere scheprad. Door de bouw van een nieuw gemaal van de Bergermeer een aantal jaren geleden was de vijzel vrijwel niet meer in gebruik. Een unieke kans om windaandrijving weer mogelijk te maken.
De financiën voor maalvaardig maken zijn echter nog niet rond, en de Molenstichting Alkmaar heeft zich bereid verklaard om dit voorjaar acties op touw te zetten voor het bijeenbrengen van geld.

17 november 2001: Sluismolen verbrand
Om 4.00 uur 's nachts is de Sluismolen bij de vlotbrug van Koedijk door vandalen in de brand gestoken nadat ze eerst de pas gerestaureerde maalderij van Bos in lichter laaie hadden gezet. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De molen in lichterlaaie Het restant

Terug naar lijst molens werkgebied MSA
Terug naar molenkaart werkgebied MSA