NIEUWS
Het "nieuwste" nieuws staat bovenaan!
Reeds eerder geplaatste foto's zijn "thumbnails"; als u erop klikt krijgt u ze groot.

Nieuw logo voor de stichting
Er is in 2008 een start gemaakt met een nieuwe huisstijl. We willen herkenbaar zijn, dus is er een nieuw logo ontworpen. Het logo bestaat uit een schematische weergave van het Zes Wielencomplex in zijn hoogtijdagen zoals geschetst door Andreas de Vos. Het drukt onze toekomstvisie uit, de ontdemping van de Schermerboezem, en zo mogelijk de herplaatsing van een vijfde molen.

Nationale Molendag 2009

Jaarverslag 2008
Het jaarverslag over de werkzaamheden van de stichting in 2008 kunt u HIER lezen.

December 2008. Nieuwe bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling is gewijzigd en uitgebreid. Andras de Vos is het bestuur komen versterken met als aandachtsgebieden onderhoud en biotoop. Theo Röling is tussentijds teruggetreden. Het penningmeesterschap is overgenomen door S. Swart en het voorzitterschap door mevrouw C. de Bruijn.

November 2008. Strijkmolen E kan weer draaien!
foto Saskia van Hoorn
 
Met vier nieuwe witte zeilen is het een schitterend gezicht aan de Hoornsevaart. Alle vier onze strijkmolens van De Zes Wielen zijn nu gerestaureerd en weer draaivaardig.

14 juni 2008 Open Dag op de Ambachtsmolen
Een paar jaar hebben Han en Ellen Kuijper en diverse vrijwilligers gebuffeld om de Ambachtsmolen achter Oudorp weer bewoonbaar te maken. De molen heeft een prachtig interieur gekregen.Op de pagina van de Ambachtsmolen op deze website vindt u meer foto's.
Op zaterdag 14 juni 2008 houden de bewoners "open huis" en is iedereen welkom om te kijken naar het eindresultaat van de restauratie, zowel uit- als inwendig.

Nationale Molendag 2008

Voor activiteiten tijdens het Nationale Molenweekend van 10 en 11 mei 2008 zie http://www.nationalemolenengemalendag.nl

Veel werk aan strijkmolens C en E bij Oudorp in 2007/2008

April 2008. Molen C bij Oudorp kan weer malen! De waterlopen zijn klaar en van een beschoeiing voorzien. Molenmaker Poland uit Broek op Langedijk heeft de molen maalvaardig opgeleverd. Nu wordt door Kistemaker en Korver aan het interieur gewerkt, dat in authentieke staat wordt teruggebracht.

Molenaarster Aggie Fluitman gaf op 5 april 2008 op RTVNH blijk van haar geluk dat ze de vang weer kan lichten. Bekijk het FILMPJE.


Andreas de Vos leverde een aantal foto's die, met bijbehorende toelichting, op de speciale webpagina over molen C op deze site kunt vinden. Klik  HIER  om daar heen te gaan.

April 2008. Molen E bij Oudorp. Nadat de familie Schoenmaker in 2007 de molen had verlaten is direct met de restauratie begonnen. De roeden werden gestreken en de molen werd van een compleet nieuw ondertafelement voorzien. Daarbij is de molen meteen recht gezet. Buiten de molen werden de waterlopen uitgegraven en het metselwerk hersteld. Molen E heeft, net als zijn buurmolen D, een knik in de waterloop onder de molen. Men heeft bij het vervijzelen in de 19e eeuw de achterwaterloop van het scheprad behouden, en van daaruit liep de vijzel naar de koningsspil. Voor molenkenners: de achterwaterloop komt dus op een "vals veld" binnen en de voorwaterloop verlaat de molen op een "waar veld". Onlangs is het spilkalf geplaatst en ook een koningsspil is op 4 febr. 2008 weer geplaatst. Er is nog geen geld om de molen maalvaardig te maken, maar de voorbereidingen zijn getroffen. Eveneens op 4 april werden de roeden weer gestoken en werd met het ophekken begonnen.

Als nieuwe molenaar is benoemd Harry van Hoorn die met zijn vrouw Saskia de molen zal gaan bewonen.

Er komt weer een authentiek interieur in de molen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bouwhistorisch onderzoek.

Andreas de Vos maakte een hele fotoreportage van het interieur na de sloop van de betimmeringen, die u, met toelichting, op de webpagina over molen E op deze site kunt vinden. Klik  HIER  om daar naar toe te gaan.

Interieur Ambachtsmolen te Oudorp, maart 2008
Molenaar Han Kuijper en zijn vrouw Ellen zijn na een lange tijd noodgedwongen in de schuur naast de molen te hebben gewoond weer teruggekeerd in de molen. Het interieur is namelijk, dankzij zelf werkzaamheid van het echtpaar en diverse vrijwilligers, weer helemaal gereed.

1 febr. 2008. Daders brandstichting Strijkmolen C ook in hoger beroep veroordeeld
De rechtbank in Amsterdam heeft de twee Alkmaarders van 33 en 28 jaar ook in hoger beroep veroordeeld wegens het laten ontploffen van door henzelf gefabriceerde bommen, illegaal vuurwerk en brandstichting. Bij de jongste dader (toen 28 jaar oud) bleef de veroordeling ongewijzigd: 7 jaar gevangenisstraf en TBS, bij de oudste dader (destijds 33 jaar) werd de eerder opgelegde gevangenisstraf van 10 jaar verminderd tot 9 jaar.
Bovendien moeten zij samen enkele benadeelde partijen schadeloosstellen voor een totaal bedrag van € 28.477,-. Doen ze dat niet dan moeten ze nog 244 dagen extra zitten, maar dat ontslaat hen dan niet van de verplichting toch die schadeloosstelling te betalen!!

Jaarverslag 2007
Het jaarverslag over de werkzaamheden van de stichting in 2007 kunt u HIER lezen.

Maquette Molens aan de Hoornsevaart te Oudorp (2007)

Ter gelegenheid van een expositie over de strijkmolens aan de Hoornsevaart in het Regionaal Archief heeft Andreas de Vos een schitterende maquette gemaakt van dit molencomplex. Het geeft de situatie rond 1900 weer, compleet met overtoom De Zes Wielen, de schutsluis, molen A t/m E, het erf van molen F (verbrand 1688) en de molen van de Oudorperpolder. Duidelijk te zien zijn de Raaksmaatsboezem en de Schermerboezem, met daartussen de strijkmolens. Deze situatie heeft tot 1940-1941 zo bestaan. Toen zijn de beide boezems gemeen gelegd (verbonden) en de molens uit bedrijf genomen. Molen A is in 1940/’41 gesloopt om in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem opgebouwd te worden. Helaas is de opslag van de molen tijdens een bombardement verwoest.
De maquette geeft een prachtig beeld van de boezembemaling. Voor wie nu in dit gebied rondloopt op langs de molens fietst is volslagen onduidelijk van waar naar waar de molens vroeger eigenlijk hun water maalden. Met deze maquette wordt dat inzichtelijk gemaakt.

Nog meer nieuws Jaar van de Molens in Alkmaar
We hebben een aparte webpagina geopend met het laatste nieuws: klik  HIER  voor Jaar van de Molens!
(Bijgewerkt 11 mei 2007)

20 mei 2007, krui-wedstrijden bij De Eendracht in Alkmaar
Voor meer bijzonderheden klik  HIER

12 mei 2007, kap op Strijkmolen C geplaatst

Op Nationale Molendag, zaterdag 12 mei 2007 is de kap op de molen geplaatst.
Bekijk het nieuws met filmpje van RTV-NH

Maart 2007, Werk aan Strijkmolen C vordert gestaag

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt. Het achtkant is hersteld, de rietdekker is aan de gang, en in de werkplaats van de molenmaker is een nieuwe kap gemaakt. Meer foto's vind u op de webpagina over molen C aan het eind (klik HIER)

 

Fietsen in het jaar van de molen
Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het Jaar van de Molens. Het is namelijk 600 jaar geleden dat in Alkmaar de eerste poldermolen werd gebouwd. Voor de Nationale Molendag (12 mei) en de Open Monumentendag (8 september) is een fietsroute uitgezet (ca. 25 km). De route voert langs 15 molens in en om Alkmaar. De molens zijn beide dagen open en er zijn allerlei activiteiten. Nadere informatie volgt op deze website.

Nationale Molendag 12 mei 2007. Blazen voor de molen

Samen met de gemeente en de VVV is de stichting bezig een evenement te organiseren met het thema "Blazen voor de molen". De stichting heeft, letterlijk, haar oor te luisteren gelegd bij de juniorenband van het trompetterkorps Alkmaar, en daar een repetitie meegemaakt (zie foto's).

Op 12 mei gaan zij bazen in een estafette voor en tegen de molens. Vanaf de molens van de Zes Wielen marcheren zij dan naar de Ambachtsmolen in Oudorp om daar het slotakkoord te blazen.

Wie blaast er het hardst op de dag van de molens, 12 mei 2007 om 10.00 uur 's morgens op de Molenkade in Oudorp? De molen of het Junioren Trompetterkorps Alkmaar? Als u er naar toe gaat kunt u het zelf ontdekken!

 

Donateursavond  3 april 2007
Op de komende donateursavond zal de heer J. Olthoff spreken over "Andere Molens", waarmee de moderne windturbines worden bedoeld. De heer Olthoff was betrokken bij de ontwikkeling en de bouw van het windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee.
Verder zal een kort filmpje worden vertoond van de Canadese televisie over Extreme Living, waarin de opnames zijn te zien die bij de familie Kreuning op strijkmolen D zijn gemaakt.

Ook niet-donateurs zijn van harte welkom op deze avond. U kunt de uitnodiging (pdf-file) downloaden door  HIER  te kilkken.

21 febr. 2007. Daders brandstichting Strijkmolen C veroordeeld
De rechtbank in Alkmaar heeft twee Alkmaarders van 33 en 28 jaar wegens het laten ontploffen van door henzelf gefabriceerde bommen, illegaal vuurwerk en brandstichting veroordeeld tot celstraffen van tien en zeven jaar. De jongere dader kreeg bovendien een terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging opgelegd.
Het duo plaatste tussen mei 2002 en augustus 2005 bij scholen, bedrijfspanden en auto's in Alkmaar explosieven. Tot hun bekendste daden behoort een metalen pijpbom die ze op de ruit van een woning aan de Lekstraat plakten. Een enorme ravage was gevolg. Het duo koos de objecten vrij willekeurig uit. Ook toen ze bijvoorbeeld molen C in brand staken met een zelfgemaakt extra brandbaar mengsel. De bewoonster van de molen kon zich dankzij haar rookmelder in veiligheid stellen. De molen brandde geheel uit. De Alkmaarders verklaarden tijdens de zitting dat ze vanwege de spanning en uit onvrede over de maatschappij tot hun daden waren gekomen.
Bekijk het filmpje van RTV-NH 21-2-2007 met interview Aggie Fluitman op de Philisteinse molen na veroordeling verdachten
Bekijk het filmpje van RTV-NH   7-2-2007 met interview Gerbrand de Vries na eisen Openbaar Ministerie

Jaarverslag 2006
Het jaarverslag over de werkzaamheden van de stichting in 2006 kunt u HIER lezen.

9 febr. 2007.  Echtpaar Schoenmaker 50 jaar op Molen E

Op 9 februari 2007 woont het echtpaar Schoenmaker 50 jaar op Strijkmolen E van de Zes Wielen (Molenkade 9 te Oudorp).
Een halve eeuw hebben zij met hart en ziel gewaakt over het molenbelang en het monument onderhouden voor zover dat in hun mogelijkheden lag.
Voor de stichting en voor de komende generaties hebben zij in alle eenvoud, een prachtig monument weten te behouden. Wij zijn de familie Schoenmaker daar zeer dankbaar voor.
De Alkmaarsche Courant besteedde op 8 februari in de rubriek Stad en Streek onder de kop "Wonen in een molen" aandacht aan dit jubileum.

Helaas staat molen E er al enkele jaren met kale roeden bij (dus zonder hekwerk). Maar onlangs is molen E uitgekozen voor een rijkssubsidie in het kader van de inhaalslag voor restauratieachterstanden.
Met dit bedrag ( 210.000 euro) en gelden van donoren, zal er medio augustus 2007 een aanvang worden gemaakt met een grondige restauratie. Daarbij zullen als eerste de roeden worden gestreken.

Tellerstanden 2005 alle Noord-Hollandse molens toegevoegd
Door omstandigheden was de redactie van Molenpost tot nu toe niet in staat de tellerstanden van het vorig jaar te publiceren. Daarom is dat nu op deze website gedaan.
Klik hier op Tellerstanden

29 okt. 2006. Oud-secretaris W. Jonker overleden

Op 29 oktober 2006 is de heer W. Jonker overleden. De heer Jonker was vanaf de oprichting van de Molenstichting Alkmaar in 1988 secretaris, tot hij in 2001 werd opgevolgd door Ton Rijvordt. Jonker, oud-gemeentesecretaris van Koedijk, heeft bergen werk verzet om de restauratie van de Bosmolen van de grond te krijgen en de papieren rompslomp hier omheen in goede banen te leiden. Hij werkte zich als geen ander in in de wereld van subsidies en overheidsvoorschriften. Wij herinneren hem als een rustige, bedachtzame man, die altijd een weloverwogen oordeel over alle zaken had die speelden. Ook bij de voorbereidingen van de aankoop van de vijf strijkmolens van de provincie in 2000. Op de foto geheel links zien wij Jonker, onder het toeziend oog van de notaris, zijn handtekening zetten onder de verkoopakte (10 maart 2000).
 

Sept. 2006. Werkzaamheden aan Strijkmolen C in volle gang


Foto: Tom Kreuning, 8 sept. 2006

Het heeft langer geduurd dan iedereen gehoopt had, maar nu is de firma Poland uit Broek op Langedijk dan toch volop aan de slag met het herstel van de molen. Het rond krijgen van het bestek had nogal wat voeten in de aarde. De aantasting van de molen door de tweede brand is veel ernstiger dan die bij de eerste brand, waardoor ook het opstellen van een nieuw bestek veel meer tijd kostte. Gelukkig was de stichting voor herbouwwaarde verzekerd, en was de molen ook niet onderverzekerd.

De daders van deze en vele andere brandstichtingen zijn ter observatie opgenomen in het Pieter Baancentrum. In november 2006 moeten ze weer voor de rechter verschijnen.

Meer foto's van de werkzaamheden aan molen C worden geplaatst bij de beschrijving van de molen op deze site. U kunt daar komen via de lijst van alle molens in het werkgebied van de stichting of via de kaart, of via het klikken op DEZE LINK.

Interieur Sluismolen nadert voltooiing


Foto: Andreas de Vos, 23 aug. 2006

Andreas de Vos, molenaar/bewoner van de Sluismolen bij Koedijk, is bijna klaar met de afwerking van het interieur. Meer hierover kunt u lezen en zien op de pagina op deze website die aan de molen is gewijd, o.a. te bereiken door te klikken op DEZE LINK.

Oud-voorzitter J. Kingma overleden

Op 2 augustus 2006 is de heer J. Kingma overleden. Kingma was van 1979 tot 1988 burgemeester van de gemeente Egmond. Hij was vanaf de oprichting van de Molenstichting Alkmaar in 1988 voorzitter, tot hij in 1998 werd opgevolgd door Eric Zwijnenberg. Jan Kingma was de stuwende kracht achter de restauratie van de Bosmolen, die in 1992 van start ging. Met genoegen kijken wij terug op de geanimeerde wijze waarop hij de vergaderingen leidde, en zich inzette voor de stichting die toen nog maar één molen bezat; de Bosmolen. Op bijgaande foto zien we Kingma (middelste van de drie heren) tijdens de officiële opening van de molen op 4 juni 1994,

Afscheid voorzitter Eric Zwijnenberg


Foto: Tom Kreuning

Op 15 mei 2006 heeft Eric Zwijnenberg afscheid genomen als voorzitter van de Molenstichting Alkmaar. Vanaf 1992 was Eric betrokken bij de stichting. Eerst als adviseur i.v.m. het herstel van de Bosmolen, en vanaf febr. 1998 als tijdelijk voorzitter. Dat "tijdelijk" werd uiteindelijk acht jaar. Toen vond Eric dat hij wat teveel op molengebied om handen had, en besloot hij zich terug te trekken uit het bestuur.
Op de foto hiernaast ontvangt hij, tijdens een gezellig samenzijn met bestuur en molenaars, uit handen van Theo Röling (nu waarnemend voorzitter) een cadeaubon. Tijdens deze bijeenkomst liet Eric een powerpoint-presentatie zien over het wel en wee van de Molenstichting Alkmaar in de 18 jaar van haar bestaan. Eric blijft nog wel als webmaster actief voor de website van de stichting.

Werkzaamheden aan De Ambachtsmolen hebben zich verplaatst naar het interieur


         Foto: Klaas Zaal jr., maart 2006

Nu de molen weer geheel draaivaardig is opgeleverd, waarbij ook een nieuwe koningsspil is aangebracht, wordt door vrijwilligers hard gewerkt aan het interieur. Foto's van de werkzaamheden kunt u bekijken op de pagina over de molen op deze site, o.a. bereikbaar door te klikken op DEZE LINK.

Jaarverslag 2005
Het jaarverslag over de werkzaamheden van de stichting in 2005 kunt u HIER lezen.

10 okt. 2005 Overlijden Theo de Munnik

Op 10 oktober 2005 is de heer Theo de Munnik overleden. Hij was in 1973 medeoprichter en, tot aan de opheffing in 2000, voorzitter van de Alkmaarse Molenvereniging. In een tijd dat  molenbeheer nog gelijk stond aan het roeien tegen de stroom in zag De Munnik het belang er reeds van in. Ook was De Munnik betrokken bij de oprichting van de Molenstichting Alkmaar in 1988. Vele molens in Alkmaar en omgeving hebben naar aanleiding van het overlijden enkele dagen in de rouw gestaan.

Hiernaast de Sluismolen in Koedijk in rouwstand. De heer De Munnik is in de 80'er jaren nauw betrokken geweest bij de restauratie en het weer draaivaardig maken van de molen. Onderin de molen werd een verblijfsruimte getimmerd, waarin de Alkmaarse Molenvereniging en lange tijd ook de Molenstichting Alkmaar, haar bestuursvergaderingen hield.

Overig nieuws 2005
De Molenstichting Alkmaar heeft haar handen weer vol gehad aan haar molens. In het bijzonder de Ambachtsmolen en molen C vroegen haar aandacht.
Na de brand van molen C is alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk tot herbouw te komen. Eind november 2005 kon opdracht tot herstel worden gegeven aan de molenmaker.
Voor donateurs en omwonenden werd op 15 juni 2005 een Open Dag gehouden bij de Ambachtsmolen.
Aan de Ambachtsmolen werd in 2005 hard gewerkt. Het gehele rietdek werd vernieuwd, en de molen weer draaivaardig gemaakt. Dit heugelijke feit werd in september gevierd, waarbij de burgemeester van Alkmaar, Mw. Van Rossen, de vang lichtte.

Website
Deze website kreeg een iets andere opzet waar het de informatie over de molens in het werkgebied van de stichting betreft. In dit gebied gelegen tussen de omringende molenorganisaties, liggen 26 molens, waarvan 6 in eigendom van de Molenstichting Alkmaar. Tot nu toe werd van iedere molen slechts één foto getoond, met een link naar de Nederlandse Molendatabase en een link naar een kaartje van het gebied. De bedoeling is dat er nu ook bij deze molens, wanneer daar aanleiding toe is, wat nieuwsfeiten komen, en meerdere foto's. Bovendien komt er ook een link naar de molendatabase van De Hollandsche Molen, en als er een website van de betreffende molen bestaat, ook daar naartoe.
De eerste molens waarbij deze nieuwe opzet is gekozen zijn de Viaanse Molen en de Eendracht te Alkmaar en de Sluismolen te Koedijk. Bijzonderheden over deze laatste molen die op deze nieuwspagina stonden zijn verhuisd naar de vernieuwde pagina van de Sluismolen.


Jaarverslag 2004
Het jaarverslag over de werkzaamheden van de stichting in 2004 kunt u HIER lezen.

25 december 2004: Molen C in Oudorp opnieuw ten prooi aan vuur!

Op eerste kerstdag 2004 om 6 uur 's morgens brak brand uit in Strijkmolen C Alkmaar/Oudorp.
Molenaar en bewoonster Aggie Fluitman werd gewekt door een van de drie rookmelders. Toen ze buiten kwam brandde het riet naast de voordeur. Ze belde direct 112, en heeft zelf ook nog bluspogingen ondernomen, maar de molen viel niet meer te redden. Onmiddellijk rees het vermoeden dat de brand was aangestoken. Politieonderzoek wees enkele dagen later uit dat een technische oorzaak (brand in de meterkast) het meest aannemelijk was. Zowel onze stichting als de verzekeringsmaatschappij hadden daar hun twijfels over, hetgeen leidde tot een onderzoek door een onafhankelijk deskundig bureau. Dat kwam tot de conclusie dat brandstichting meer aannemelijk is.

De molen is gelukkig goed verzekerd. De molenstichting is vast van plan molen C met grote spoed weer op te bouwen.

Het is de tweede keer binnen enkele jaren dat de molen in vlammen opgaat. Op 6 maart 1999 werd de molen, destijds onbewoond, waarschijnlijk door kinderen in brand gestoken.

Op dit moment (7 jan. 2005) is het nog niet duidelijk hoeveel van het achtkant nog opnieuw gebruikt kan worden. Hetzelfde geldt voor de kap, de roeden en de bovenas. Als na de opruimingswerkzaamheden de wieken zijn afgenomen en de kap op de grond ligt, kan daar meer over worden gezegd.

Bij de brand zijn vrijwillig molenaarster Aggie Fluitman en haar zoon Dmitri al hun spullen kwijtgeraakt. Er wordt momenteel op diverse wijzen gepoogd hen behulpzaam te zijn en te steunen. Kijk op www.molenc.nl voor de actie.

Ook de fraaie nieuwe, door Leo Witteman gebouwde schuur, werd een prooi der vlammen. Bestuursleden van de molenstichting op de ochtend van de brand terneergeslagen bijeen. V.l.n.r. Gerbrand de Vries, Ton Rijvordt, Eric Zwijnenberg, Theo Röling.

19 maart 2004: Aanpak biotoop Sluismolen officieel van start

Klik  HIER  voor meer informatie met foto's

Tegelijk met het van start gaan van dit pilotproject "Draaiboek voor het beheersen van oprukkend struikgewas en bomen" heeft de Provinciale Molencommissie Noord-Holland een nieuwe opzet gemaakt van een biotoopwachtersnetwerk. Hierover is een voorlichtingsfolder verschenen die eveneens op 19 maart ten doop werd gehouden.


Maart 2004. Woning Sluismolen begint vorm te krijgen
Klik  HIER  voor meer informatie met foto's.

Februari 2004. Hoop gloort voor Koffiemolen

Er gloort wat hoop voor de korenmolen van Egmond aan den Hoef, beter bekend als "De Koffiemolen". Dat wil zeggen: er zit, na een jarenlange impasse, een beetje beweging in de problematiek. Er wordt een nieuw bestemmingsplan voor het gebied rond de molen voorbereid, en daarbij wordt ook de molen betrokken. Er zijn plannen om de molen in de toekomst over te dragen aan een stichting, en te verplaatsen naar de andere zijde van de Egmonderstraatweg.
Nadat eerst de Alkmaarsche Courant en een weekblad aandacht aan deze molen besteedden, vonden op 20 februari radio- en televisieopnames plaats, waarbij eigenaar Tom Scharlewi, onze adviseur Ben de Jonge en onze voorzitter Eric Zwijnenberg aan het woord kwamen.

Februari 2004. Nieuwe kleurenfolder Molenstichting Alkmaar gereed

Michiel Röling (de zoon van de penningmeester) maakte voor de stichting een prachtige nieuwe driedelige folder in fullcolour. De twee foto's die als achtergrond dienen zijn gemaakt door Tom Kreuning. De bedoeling van de folder is om meer bekendheid aan het werk van de stichting te geven en om donateurs te werven.
U kunt deze folders verkrijgen bij de verschillende bestuursleden, of door een mailtje te sturen aan ezwijnenberg@netscape.net.


Jaarverslag 2003
Het jaarverslag over de werkzaamheden van de stichting in 2003 kunt u HIER lezen.

Eind 2003 / begin 2004:
nieuwe schuur bij Ambachtsmolen gereed,
molenmaker aan het werk

De nieuwe schuur bij de Ambachtsmolen Molenmaker Poland heeft de roed onderstopt, zodat de windpeluw kan worden teruggekanteld.
Aan de vangbalk moest een nieuwe lip komen. Het riet is buitengewoon slecht. Bij elke storm waaien er grote plukken riet uit. Maar in augustus 2004 gaat de rietdekker beginnen!

Medio 2003. Metselwerk aan de waterlopen van molen C gereed

De achterwaterloop. Hier gaat eind 2004 als alles meezit het water naar binnen. De voorwaterloop. Hier komt t.z.t. het water uit.


17 mei 2003. Provinciale Molentoogdag
in het gebied van de MSA

Deze contactdag voor molenaars, beheerders, eigenaren en besturen uit Noord-Holland speelde zich dit jaar af in het werkgebied van de Molenstichting Alkmaar. Het ochtendgedeelte vond plaats in het restaurant van de golfbaan 't Sluisje. Daarna werd een bezoek gebracht aan de Sluismolen in Koedijk. Na de lunch ging het gezelschap in een rondvaartboot naar de molens van de Zes Wielen aan de Hoornse Vaart in Alkmaar/Oudorp.
Hieronder een aantal foto's van deze dag. Het zijn "thumbnails"; als u er op klikt krijgt u ze op groter formaat op uw scherm.

7 april 2003. Overlijden van Klaas van Lienen
Op de dag voorafgaande aan de donateursavond van 8 april 2003, bereikte ons het droeve bericht dat ons AMV-werkgroeplid de heer K. van Lienen was overleden. Van Lienen stond, samen met Theo de Munnik, aan de wieg van de Alkmaarse Molenvereniging, de organisatie waar onze Molenstichting uit is voorgekomen. In een tijd dat molenbehoud nog niet zo vanzelfsprekend was als nu was hij een van de pleitbezorgers van deze kwetsbare monumenten. De huidige Molenpost, het informatiebulletin van acht Noord-Hollandse molenstichtingen, is gestart als verenigingsorgaan van de Alkmaarse Molenvereniging. Van de Molenpost was Klaas van Lienen de oprichter en de drijvende kracht. Op de donateursavond werd Van Lienen met een minuut stilte herdacht.

Sluismolen geopend op 12 december 2002
Klik  HIER  voor meer informatie met foto's.

Sluismolen krijgt scheprad, 3 december 2002
Klik  HIER  voor meer informatie met foto's.

Sluismolen krijgt zijn kap, 4 november 2002
Klik  HIER  voor meer informatie en foto's.

Sluismolen, herstel verloopt voorspoedig, juni 2002
Klik  HIER  voor meer informatie en foto's.
Het herstel van de door brand geteisterde Sluismolen verloopt voorspoedig.

Golftoernooi voor Sluismolen, 9 mei 2002 (hemelvaartdag)
Klik  HIER  voor meer informatie en foto's

Oplevering eerste fase Molen C
Maandagochtend 18 maart 2002 vond bij molen C van de Zes Wielen een feestelijke bijeenkomst plaats. Dit naar aanleiding van de oplevering van de eerste fase van de restauratie. Door de voorzitter van de Molenstichting Alkmaar, Eric Zwijnenberg, werd de vang gelicht, en molen C maakte met 2 volle zeilen na zo'n 60 jaar weer zijn eerste rondjes!
Molenaar/toekomstig bewoner Aggie Fluitman was duidelijk in haar nopjes! Nu maar hopen op voldoende geld voor fase 2, waarbij de molen maalvaardig moet worden gemaakt.

18 maart 2002. Oplevering 1e fase restauratie molen C van de Zes Wielen. Voorzitter Eric Zwijnenberg van de Molenstichting Alkmaar licht de vang.

Februari 2002: Restauratie Sluismolen in volle gang
Klik  HIER  voor meer informatie en foto's.

17 november 2001: Sluismolen verbrand.
Klik  HIER  voor meer informatie en foto's.

April 2002. Molenstichting Alkmaar koopt 5 molens voor één gulden
Op 10 maart 2000 heeft de Molenstichting Alkmaar en omstreken vijf molens overgenomen van de provincie Noord-Holland. Op hetzelfde moment nam de Stichting Schermermolens drie molens in eigendom over van de provincie.

De molens die de Molenstichting Alkmaar erbij kreeg zijn:
de vier strijkmolens B, C, D en E aan de Hoornse Vaart bij Oudorp, beter bekend onder de naam De Zes Wielen
de strijkmolen "achter Oudorp" (bij de Kippenbrug) die wel bekend staat als de Ambachtsmolen (van het Geestmerambacht) of de molen "'t Wuiver" (niet te verwarren met de Twuyvermolen in St.Pancras!)
Meer dan een jaar hebben beide stichtingen met de provincie onderhandeld over de "bruidsschat". Uiteindelijk kreeg de Molenstichting Alkmaar ongeveer 1,4 miljoen gulden, plus de uitkering van de verzekeringspenningen van de verbrande molen C (ongeveer 0,6 miljoen). Al dit geld moet genoeg zijn om de molens te restaureren en 15 jaar lang in goede staat te houden. Nu al is duidelijk dat deze bedragen daarvoor onvoldoende zijn, maar een grotere bruidsschat zat er, politiek gezien, gewoon niet in bij de provincie.

Voor het herstel van de verbrande molen C heeft molenmakersbedrijf Poland uit Broek op Langedijk inmiddels de opdracht gekregen. Ook het herstel van molen D zal binnenkort worden aangepakt.

6 maart 1999. Uitslaande brand Molen C van de Zes Wielen
Uitgerekend tijdens de jaarlijkse vergadering van de Hollandsche Molen is de molen C van de Zes Wielen door brand getroffen. SBS6 en RTL waren ter plaatse om interviews af te nemen.