De Varnebroekermolen te Heiloo

Gegevens over deze molen zijn te vinden onder de volgende links:
Het Molenbestand van De Hollandsche Molen
De Nederlandse Molendatabase

14 mei 2004foto Eric Zwijnenberg

Waar stond de molen en waar staat hij nu?
Op deze vraag krijgt u antwoord bij de volgende animatie. Hierbij gaat een kaartfragment van de historisch topografische atlas (kaarten uit ca. 1897 - 1904) geleidelijk over in de kaart van 1997, dus honderd jaar later. De veranderingen van het landschap zijn ingrijpend! De bebouwing van Alkmaar (rechtsboven in beeld) is enorm toegenomen, en de randweg verscheen. De molen stond, tot ca. 1970, vlakbij de plek waar de nieuwe randweg moest komen! Dat was oorspronkelijk grondgebied van Heiloo, maar door annexatie in 1972 werd het Alkmaar. Heiloo haalde het molentje tijdig weg, en sloeg het op in een loods. Ze wilden het binnen hun eigen gemeente houden, en in 1974 werd hij weer opgebouwd op een nieuwe plaats. Wel een historische plek, want daar had vroeger een molen gestaan die de polder Het Maalwater bemaalde.
De molen stond, toen hij nog de Varnebroekerpolder bemaalde bij de zwarte pijl nr. 1, en staat nu op bij de zwarte pijl nr. 2.
Tijdens het downloaden gaat de overgang tussen de tien beeldjes heel langzaam. Daarna blijven de 10 beelden van de animatie steeds 0,1 seconde staan, maar het eerste beeld (1897) en het laatste beeld (1997) twee keer zo lang, dus 0,2 s. Deze twee toestanden gaan eindeloos in elkaar over. Het is de moeite waard om verschillende landschapselementen gedurende de overgang te volgen. Zie hoe de randweg verscheen, kijk wat er van de Kijfpolder overbleef...
De twee kaarten waren, ondanks enig draai- en trekwerk, niet exact volledig dekkend te krijgen. De oude atlas was gebaseerd op een iets andere projectiemethode dan tegenwoordig, en bovendien beschikte men in die tijd natuurlijk nog niet over luchtfoto's waarmee de ligging van iedere sloot en iedere weg exact was te bepalen! Het is toch al verbazingwekkend hoe men in die tijd, gewoon in het veld, zo'n nauwkeurigheid wist te bereiken.

Helaas moeten de kijkers met een inbelverbinding het doen met een veel minder gedetailleerd beeld, dat desondanks toch al bijna 900 kB groot is, dus een downloadtijd van ca. 4 min. vergt. De kijkers met ADSL of kabel kunnen de versie met een betere resolutie van 3 MB binnenhalen. Veel kijkplezier!

A N I M A T I E      1897 - 1997
3 MB
Klik op deze kaart als u ADSL of kabel heeft
900 kB
Klik op deze kaart als u een inbelverbinding heeft

Onderstaande foto's zijn thumbnails. Door erop te klikken krijgt u ze vergoot.


De molen omstreeks 1960 op de oude plaats bij Alkmaar, waar hij de Varnebroekerpolder bemaalde.

1992, op de nieuwe plaats in Heiloo, waar hij de polder het Maalwater bemaalt. Foto Eric Zwijnenberg

Mei 2000. Foto EZ.

Mei 2004. De molen van achteren gezien. Foto EZ